GM Business #118 GM 118 - Page 6

Sadržaj Osvrt • D igitalni bonton Piše: Dalibor Mitić Korporativne komunikacije • U ticaj veštačke inteligencije Priprema: Redakcija Istraživanje • O hrabrujući trend u domaćoj filantropiji Zadužbinarstvo • D avanje je najbolje primanje Napisao: prof. dr Radovan Bigović HR • Z apošljavajte zbog stava i sposobnosti , obučavajte radi sticanja veština Priprema: Redakcija