GM Business #118 GM 118 - Page 41

značaju kulturnog nasleđa”, rekao je Prese. Prese je posebno ukazao na eko- nomske aspekte kulturnog nasleđa, rekavši da je u EU u sektoru kulturnog nasleđa zaposleno više od 300.000 ljudi. „Čak 7,8 miliona radnih mesta je indirektno povezano sa kulturnim na- sleđem - u turizmu, prevodilaštvu, bezbednosti…, što znači da na svako radno mesto sektor kulturnog nasleđa kreira 26,7 indirektnih radnih mesta. Poređenja radi, u automobilskoj industriji taj odnos je 1 prema 6,3”, rekao je Prese. Prese je istakao da je Kolarčeva zadužbina kao mesto kulturnog nasleđa u pravom smislu te reči najbolji mogući prostor za razgovore o kulturnom nasleđu i tradiciji i izrazio nadu da će saradnja sa tom institucijom biti nastavljena. „Nadam se će ove lepe fotografije podsećati posetioce na njihovu veliku nacionalnu kulturu koja je deo velike i zajedničke evropske kulture. Mi delimo vrednosti, tradiciju, istoriju, kulturu i to nas povezuje vezama koje su jače nego političke. I to je verovatno i bio razlog što je otac evropskih integraciija Žan Mone u svojim memoarima, decenijama nakon što su osnove današnje Evropske unije postavljene, napisao: ‘Ako bih morao da počnem iznova, počeo bih (integracije) od kulture’”, zaključio je Prese. Selekcija fotografija kulturnog nasleđa šnjim i budućim vremenima”, rekla je DimItrijević. Susret prošlosti i budućnosti Šef sektora za informisanje, komu- nikacije i medije Delegacije EU Pol- Anri Prese je podsetio da je izložba deo kampanje kulturnog nasleđa koju sprovode Delegacija i EU info mreža (EU info centar u Beogradu i EU info kutci u Nišu i Novom Sadu). Više od 40 događaja širom Srbije biće organizovano u okviru kampanje čiji je slogan „Gde prošlost susreće budućnost”. „Zajedno sa partnerima, to je naš zajednički napor da učestvujemo u pro- slavljanju Evropske godine kulturnog nasleđa. Evropska komisija je odlučila da celu ovu godinu posveti kulturnom nasleđu i to je jedina tematska godina organizovana tokom mandata Komisije predsednika Junkera. Namera je da se na taj način slavi bogatstvo i raznolikost kulturnog nasleđa Evrope, ali i podigne svest o društvenom i ekonomskom Izložba „Putovanje kroz kulturno na- sleđe” predstavlja selekciju fotografija mesta evropskog i srpskog kulturnog nasleđa, od fotografija kolektivnog sećanja na Veliki rat, preko manastira i arheoloških lokaliteta, do street arta u Srbiji. Istovremeno, izložba je prilika za promociju EU digitalne platforme Evropeana, preko koje je deo fotografija preuzet. Izložba je bila postavljena u holu Kolarčeve zadužbine do 28. aprila.