GM Business #118 GM 118 - Page 33

Mnogi među šefovima smatraju da lider treba da bude rezervisan i grub sa zaposlenima da bi bio efikasan. Oni se plaše da će ako izgleda da su „meki” to podrivati motivaciju njihovih zapo- slenih i njihovo poštovanje. Da bi dokazali da je to tako, navode primere sjajnih lidera koji su obli- kovali čvrst liderski stil, kao što je Stiv Džobs koji je umeo žestoko da grdi svoje zaposlene. Pripremila: Vesna Kovačević vesna@gmbusiness.biz K ada je reč o uspešnosti lidera, radikalno teški stilovi liderstva su izuzeci od pravila, a ne pravilo. Tako je jedno nedavno istraživanje pokazalo da preterano grubi šefovi uzrokuju zdravstvene i motivacione probleme kod svojih zaposlenih, zbog čega bi trebalo dva puta razmisliti o tvrdom pristupu. Rečiti rezultati istraživanja Ima više dokaza da preterano strogi šefovi stvaraju stres. Tako je jedna studija Univerziteta u Londonu pronašla posebno jaku vezu između srčanih oboljenja i stresa koji je izazvao šef, dok je studija Univerziteta u Konkordiji otkrila da su zaposleni koji smatraju sebe jako stresiranim dodali 46% troškovima poslodavca za zdravstvenu zaštitu. Takođe, istraživanje američkog Instituta za pomorsku medicinu je pokazalo da preterano grubi šefovi dovode do toga da ljudi traže poslove negde drugde, lošije obavljaju poslove, odbijaju unapređenja i čak daju otkaz. Konačno, anketa Randstad Consultinga je pokazala da bi većina zaposlenih