GM Business #118 GM 118 - Page 19

primer čini posebno zanimljivim je da, prema savetu Poreske uprave, gospodin Hođaj plaća porez na dodatu vrednost za svaki hleb koji pokloni. Ovakvi primeri nam ukazuju ne samo na plemenitost darodavaca, već i na potrebu da se obrati pažnja i pokrenu inicijative za izmene ili barem adaptiranje poreskih propisa vezanih za davanje za opšte dobro. između sektora. Povodom petog ro- đendana, Marketing mreža pokrenula je društveno odgovornu akciju #Kam- panjaNaDar, koju je podržalo i u nju se aktivno uključilo čak 17 kreativnih, PR i digitalnih agencija u Srbiji. Ideja kojom je akcija #KampanjaNaDar započela jeste da uključi sve zainte- U partnerstvu sa resovane agencije koje žele da daju kreativni doprinos zajednici, socijalnim preduzećima i udruženjima. Agencije Inovativni načini davanja koje su se uključile u akciju su McCann Beograd, Orange Studio, Fullhouse Sjajan primer u 2017. je dala Mar- Ogilvy, Popular, SuperDot, New Media FONDACIJA KATALIST PRIREDILA keting mreža. Ovaj primer objedinjuje Team, Smart Vision, Aleksandra Havas Adriatic, Takovska 38, Beograd Vesić inovativnost, davanje profesionalnih MullenLowe and Friends, Degordian, catalystbalkans.org Fusion Communications, LEKTURA April Studio, usluga, partnerstvo više aktera iz srbijadaruje.org Ivana Andrić poslovnog sektora, kao i partnerstvo Web Media Agency, Rod & Rope, Idea+ Communications, LUNA\TBWA i Komunikacijski laboratorij. One su kreirale i donirale kampanje socijalnim preduzećima Koba Yagi, Eco Beg, Bioidea, DajDaj, Mamin san, Agro Iris, Liceulice, udruženjima „WWOOF Srbija”, „Živimo zajedno”, „Šansa za roditeljstvo”, „Banka hrane”, „Nepraktična žena”, „HAE Podržano od Srbija”, Udruženju za podršku razvoja dece i omladine „ANA”, Autonomnom ženskom centru, Gradskoj organizaciji slepih Beograda, Društvu matematičara Srbije, kao i Univerzitetskoj dečijoj klinci u Tiršovoj. DIZAJN Agencija za integrisane komunikacije Tatjana Negić Paunović Executive Group, kao kreativni partner, Beograd, osmislila je akciju 2018. #KampanjaNaDar i dala podršku u njenoj real izaciji. Kosovo je prikazano bez prejudiciranja statusa, u skladu a Rezolucijom 1244 i mišljenjem MSP-a o deklaraciji o nezavisnosti Kosova. xxx