GM Business #118 GM 118 - Page 18

SRBIJA DARUJE DARODAVCI Učešće različitih tipova darodavaca (broj akcija u %, poznata darovana suma u %) 41,1 31,6 Masovna davanja 33,4 � Poslovni sektor User Pojedinci 39,5 39,5 12,8 4,6 8,1 � 15,1 Mešoviti darodavci 1,6 9,0 Privatne fondacije Flag Ostalo 3,0 broj akcija u % poznata darovana suma u % 0,2 BROJ ZABELEŽENIH AKCIJA U % 2015. 2016. 2017. Građani 41,7% 36,8% 41,1% Poslovni sektor 26,8% 31,7% 33,4% Pojedinci 19,3% 3,4% 12,8% POZNATA DAROVANA SUMA U % 2015. 2016. 2017. Građani 15,2% 25,2% 31,6% Poslovni sektor 51,6% 45,4% 39,5% Pojedinci 16,4% 1,0% 4,6% 2 xxx se kompanija Delta Holding, koja je i dobitnik glavne nagrade VIRTUS za doprinos na nacionalnom nivou za 2017. Delta Holding je nagrađen za program „Fond za budućnost”, koji nudi edukaciju, stipendije i mogućnost zaposlenja učenicima slabijeg materijalnog stanja. Ova kompanija sprovodi i program „Treći roditelj”, koji brine o porodicama u krizi, obezbeđuje stručnu podršku za njihovo bolje funkcionisanje i doprinosi smanjenju siromaštva. U toku prethodne godine, kompanija Delta Holding je bila aktivna i na polju zadužbinarstva pa je Gradu Beogradu donirala skulpturu „Odande dovde”, koju su zajednički izradili Mrđan Bajić i Ričard Dikon. Ova skulptura je postavljena u jesen 2017. godine i nadalje će krasiti pasarelu između Kalemegdana i Savskog pristaništa. Procenjena vrednost donacija ove kompanije u prethodnom periodu je 780.000 evra. Još jedan lep primer daje kompanija KPMG. Između ostalog, tokom 2017. ova kompanija je pomogla kampanju organizacije NURDOR, obezbedila podršku Ekonomskoj školi iz Rakovice za osnivanje učionice za preduzetništvo, pomogla Udruženje „Živimo zajednoˮ da opremi prostor za članove i volontere u kući koja omogućava nezavistan život u Go- lubincima i obezbedila mesto za praksu za 73 studenata. U 2017. godini, među malim i srednjim preduzećima izdvaja se primer pekara Arena iz Prijepolja, čiji vlasnik Ferhat Hođaj je privukao pažnju kada je objavio da u njegovim pekarama besplatan hleb mogu dobiti svi građani koji nisu u mogućnosti da ga priušte. Ono što njegov