GM Business #118 GM 118 - Page 17

3.042 broj zabeleženih akcija
27.146.000 € procenjena darovana suma
3,8 € prosečna donacija po pojedincu
27,8 % rast u odnosu na 2016 . godinu
„ U Srbiji postoji konstantan rast dobrotvornih davanja . Napredak koji sada vidimo rezultat je boljeg razumevanja darodavaca da davanje za opšte dobro ima dvostruku svrhu : pomoć kada je ona neophodna , ali i dugoročno ulaganje u društvo “, ističe kao glavni razlog rasta Aleksandra Vesić , autorka istraživanja i osnivačica Fondacije Katalist .
Iako lečenje sugrađana dominira kao oblast za koju se najviše donira , pored opšteg rasta dobrotvornih davanja , posebno raduje rast donacija za obrazovanje koje je sa 12,8 % po prvi put na trećoj poziciji najzastupljenijih tema , posle zdravstva i podrške marginalizovanim grupama .
Kada je reč o primaocima donacija , neprofitne organizacije ove godine učestvuju sa 25,6 % u ukupnom broju dobrotvornih akcija , čime su se gotovo izjednačile sa državom kao primaocem . To ukazuje na rast poverenja u određene neprofitne organizacije .
„ Ohrabruje nas rast davanja za neprofitne organizacije , kao i pozitivan trend sve dugoročnijih i kvalitetnijih partnerstava između neprofitnog i poslovnog sektora . Trag je do sada podržao skoro 100 organizacija koje su od pojedinaca i preduzeća u svojim zajednicama prikupile preko 600.000 dolara . U saradnji sa drugim partnerima nastavićemo da podstičemo porast poverenja u rad civilnog društva i u njegove kapacitete da rešava pitanja od važnosti za građane ”, izjavila je Biljana Dakić Đorđević , izvršna direktorka Trag fondacije , i dodala da očekuje da se ovaj trend nastavi .
GODIŠNJI IZVEŠTAJ O DOBROČINSTVU GLAVNI NALAZI
32,3 %
GRAD BEOGRAD
21,1 %
ŠUMADIJA I ZAPADNA SRBIJA
Geografski raspored davanja po regionima (% akcija )
STAR

3.042 broj zabeleženih akcija

27.146.000 € procenjena darovana suma

User

3,8 € prosečna donacija po pojedincu

2017

24,3 %
VOJVODINA
16,3 %
JUŽNA I ISTOČNA SRBIJA
2,7 %
VIŠE REGIONA ( SRBIJA )
3,4 %
VAN SRBIJE

27,8 % rast u odnosu na 2016 . godinu

Primeri davanja poslovnog sektora
U partnerstvu sa
Podržano od
srbijadaruje . org
Kao jedan od sjajnih primera doprinosa poslovnog sektora ističe
Tokom 2017 . godine Catalyst je pratio medijske izveštaje o lokalnim individualnim i korporativnim dobrotvornim davanjima , kao i davanjima iz dijaspore . Ova brošura prikazuje ključne podatke i glavne nalaze istraživanja .
Primeri davanja poslovnog sektora Kao jedan od sjajnih primera doprinosa poslovnog sektora ističe GODIŠNJI IZVEŠTAJ O DOBROČINSTVU GLAVNI NALAZI „U Srbiji postoji konstantan rast dobrotvornih davanja. Napredak koji sada vidimo rezultat je boljeg razumevanja darodavaca da davanje za opšte dobro ima dvostruku svrhu: pomoć kada je ona neophodna, ali i dugoročno ulaganje u društvo“, ističe kao glavni razlog rasta Aleksandra Vesić, autorka istraživanja i osnivačica Fondacije Katalist. Iako lečenje sugrađana dominira kao oblast za koju se najviše F&&V@ ZFVr&7FF'&Gf&斂Ff6V&&GVR&7BF6'&fRRR6"ÂR'fWBG&\Hv67GWƦV斦FV6RG&g7GfG,ZR&vЦƗfw'WशFR&\H&6F6W&fFR&v旦6RfRvFP\HW7GgVR6#RbRRVW'&PF'&Gf&斂6 H֖R7R6RvFf𦗦VFH֖R6G,[f&6VFVVR&7BfW&VRG&RЬIVRW&fFR&v旦6R( &''VR2&7BFfRЧ&fFR&v旦6RFfG&VB7fRGVv&H斦fƗFWF斦'FW'7Ff\IRW&fFr6fr6VF&G&rRF6FG,[6&&v旦6P7RBVF6&VGW\HvR7fЧVF6&WR&VcF&R6&F榒6G'Vv'FW&7FfHvVFG7FHV&7@fW&VR&B6frG'\ZGfPVvfR6FWFRF&\ZfFBf[7Fw&I^( fR&ƦFHr I,IWfHrg,ZF&VF&G&rfF6RFFFHVVRF6RfG&VB7Ff#B2PddD3"2Pu$B$Tu$@b2P\[5DH5$$#PZTDD5$$"rPdZR$Tt5$$2BPvVw&g6&7&VBFf&VvR65D"У2C"#rCb(*'&&V\[V斀6d5$$PW6W 2Î(*&6VVF&f7V&6\HF6VF7PR'FW'7GgR6G,[@У#rÂP&7BRF7R#bvFP7&&F'VR&pF#rvFR6FǗ7BR&FVF6Rf\ZFRFfGV'&FfF'&Gf&Ff榖Ff榖F7&Rf'&ZW&&VRƧ\HRFFRvfRR7G&[f