GM Business #118 GM 118 - Page 16

Istraživanje Ohrabrujući trend u domaćoj filantropiji Prema istraživanju Fondacije Katalist, rađenom u partnerstvu sa Trag fondacijom, u 2017. godi- ni u Srbiji građani i kompanije donirali su 27 miliona evra za opšte dobro, što je 28% više nego u 2016. godini i predstavlja najveći iznos donacija otkako postoje istraživanja filantropije u Srbiji.