GM Business #118 GM 118 - Page 13

mogućnosti koje za proširenje komunikacionih funkcija dugoročno predstavlja veštačka inteligencija ( artificial intelligence – AI ).
On sâm je , kaže , bacio pogled na budući uticaj veštačke inteligencije na korporativne komunikacije – i on je dobar . AI će doneti novi nivo poverenja u informacije , unaprediti način na koji se informacije isporučuju ( tj . putem aplikacija proširene realnosti i virtuelne realnosti ) i pružiti bolje uvide i prediktivnu analitiku za donošenje odluka od strane stručnjaka za korporativne komunikacije .
AI u službi korporativnih komunikacija
U svrhu nagoveštavanja novog toka dijaloga na polju komunikacija , on glasno razmišlja o tome kako bi AI mogla da pomogne korporativnim komunikacijama u narednim godinama i kako bi je bilo moguće „ upregnuti “ na produktivan način da bi služila strateškim komunikacionim ciljevima .
Po njemu , AI ne treba da nas definiše ili zameni , već mi imamo
priliku da definišemo AI u kontekstu korporativnih komunikacija , koji uključuje i spoljašnju i unutrašnju komunikaciju . On podseća da AI tehnologija sama po sebi nije ni dobra ni loša . Zapravo , ona je odraz srca osobe koja je koristi ili oslobađa pomoću automatizacije . Baš kao što je internet činio tokom više od dve decenije , ona može pokazati moralnu čistoću kao i moralnu iskvarenost . Neko može da koristi internet da širi lažne informacije koje navode na pogrešno mišljenje baš kao i da objavljuje istinite informacije .
Međutim , na višem nivou , stvarna vrednost AI je u poboljšanju , podršci i povećanju ljudske iskrenosti , ljudskog iskustva i na kraju ljudske slobode . Petrucci veruje da će organizacije u budućnosti sve više postajati nosioci ovih stvari . „ Ironično , ali AI može da pomogne naglašavanju toga šta za nas znači biti čovek ”, kaže on .
Ovaj direktor korporativnih komunikacija , čiji postovi na Linkedinu su među najčitanijim , daje svoje viđenje načina na koje će veštačka inteligencija u budućnosti pomagati u korporativnoj komunikaciji . Pa tako navodi :
• „ AI će analizirati digitalni pejzaž onoga što ja zovem digitalnim disan j e m , ž i ve m re ž e , i i z ve š t a va t i o e g z a - ktnim uvidima , ažuriranju u realnom vremenu ( do jednog minuta ) i procenama trendova .
• AI će pružiti novine za targetiranje auditorijuma ( čak i za mikrotarget grupe ) korišćenjem aplikacija virtuelne i proširene realnosti na nov i inovativan način . Urednici , analitičari i zaposleni biće u mogućnosti da , iz udobnosti svojih ofisa , virtuelno „ odu ” u salu za sastanke , dožive pres konferencije , brifing ili sesiju informisanja .
• AI će omogućiti brži odgovor na krize , sledeći unapred postavljene parametre kao deo planova za vanredne situacije usmerene na ljude . AI botovi će biti programirani da asistiraju liderima za krizne komunikacije – a oni neće biti pod uticajem emocija u uzavrelim kriznim situacijama .
• AI će pružiti bolju metriku za korporativne komunikacije . Na osnovu onoga što znam o mašinskom učenju i algoritmima za dubinsko učenje ,
mogućnosti koje za proširenje ko- munikacionih funkcija dugoročno predstavlja veštačka inteligencija (ar- tificial intelligence – AI). On sâm je, kaže, bacio pogled na budući uticaj veštačke inteligencije na korporativne komunikacije – i on je dobar. AI će doneti novi nivo poverenja u informacije, unaprediti način na koji se informacije isporučuju (tj. putem aplikacija proširene re- alnosti i virtuelne realnosti) i pružiti bolje uvide i prediktivnu analitiku za donošenje odluka od strane stručnjaka za korporativne komunikacije. AI u sl \[&'&Ff斀V斶6R7g&Rvf\ZFffpFFvƧRV斶6v6&֜ZƦFR&vFvR'&FfЦV斶6R&VFvF&R&w\HvR( W&VvWF( &GVFfH֖F&6\[7G&F\ZV斶66ƦWfVRRG&V&F0FVfZRƒVf\Hr֒&ƖRFFVfZVRFV7GP'&Ff斂V斶6VƧ\HVR7ƦZRVWG&ZPV斶6RG6\HvFFVv66V&斦R搦F'&Z&fRG&7&66&RR&7Fƒ6&IHwRWFF6R&Z ZFRFW&WB H֖FfZRBGfPFV6V斦R[RF&PH֗7FHwR&R6f&V7BV[RF&7FFW&WBFZ&[Rf&6RRfFPw&\Z֜ZƦVR&ZF&fƧVR7FFRf&6R\IWFfZVfR7Gf&g&VF7BRR&ƬZRG,Z6f\HvRƧVG6R6&V7FƧVG6p6W7Gf&RƧVG6R6&FRWG'V66fW'VRF HvR&v旦6RP'VG\Hv7F7fRfZR7FF66f7Gf&( &Hƒ[RFvRvZfRFv ZF2H֒&F HfV( [RfF&VF"'&Ff斂RЦ斶6 H֖7FfƖVFP7R\IRH֗F斦FR7fRfЬIVRH֖R HvRf\ZFHֶFVƖvV6R'VG\Hv7FvFR'&FfV斶6FfF( "(  HvRƗ&FFvFV[v ZFfVFvFF6ЦV [fR&\[Rf\ZFfFVwЦFWfF[W&&RR&VЧg&VVRFVFr֖WF&Ц6VG&VFf( " HvR'\[FfRF&vWF&PVFF&VH֖&F&vW@w'WR&ZHvVVƖ6f'GVVP&Z&VR&V7FbfFfH֖W&VF6ƗFH&6V搦&HvRRw\Hv7FFVF&7F7ff6f'GVV( G^( R6R67FRF[fR&W2fW&V6R'&Цfrƒ6W6Rf&֗6( " HvRw\HvF',[Fvf"&R6VF\HvV&VB7FfƦVRЧ&WG&RFVff&VFP6GV6RW6W&VRƧVFR&FfHvR&F&w&֗&F67F&RƖFRЧ&&RV斶6R( 2搦\HvR&FBWF6VV6RWЧg&VƖ&6GV6( " HvR'\[F&ƧRWG&R"Ч&FfRV斶6R6gPv ZFZ6\HVPv&F֖GV&6\HVR