GM Business #118 GM 118 - Page 10

poslovnom životu. Osnove dobrog uklapanja u kolektiv počivaju na dobroj komunikaciji. Novi oblik komunikacije I sve bi ovo bilo super da se u naš život poslednjih godina nije upleo digitalni svet. Digitalni svet je sa sobom doneo novi vid komunikacije. Nažalost, bonton iz realnog sveta nije se preneo na digitalni. Društvene mreže, blogovi, vlogovi, forumi, samo su neke od tekovina xxx digitalnog sveta. Ekspanzija interneta dovela je i do ekspanzije ovakvog vida komunikacije. Što zbog brzine života, što zbog lenjosti ili nekog drugog razloga, svi smo manje ili više prihvatili ove tekovine kao novi vid informisanja i druženja. Šta nam je sve ovo donelo? Donelo nam je mnogo dezinformacija. Mnogo poluistina i neistina. Mnogo ličnih i subjektivnih mišljenja. Mnogo gurua i life coacheva, u svim sferama. Digitalni svet ne podleže bilo kakvim moralnim i društvenim normama. Lju- di koji u realnom svetu žive mirne i povučene živote, trudeći se da budu dobri prema okolini, u digitalnom svetu se pretvaraju u strašne nemani koje niko ne može da zaustavi, koji znaju sve i sve mogu da kažu. Ako zavirite na neku društvenu mrežu ili neki forum videćete gomilu NN avatara kako se prepucavaju oko najmanjih sitnica, pri tome ne birajući ni reči ni način kako se nešto kaže. Zajedničko im je nedostatak razuma.