Gitarist 1 - Page 39

Prije svega, možemo bendanje opisati kao promjenu visine odsviranog tona na način da se žica podigne ili spušta (ovisno o kojoj se žici radi, 6. žicu nikako ne možemo dizati gore po vratu, već samo dolje, isto kao što 1. žicu možemo bendati samo prema gore, nikako prema dolje).

Upozoravam vas, ma koliko god kila možete dignuti u benču, jedan prst vam nije dovoljno jak da sam podiže žice, neovisno o tome koju debljinu žica koristite. Iznimka je, dakako, prvi prst s kojim možete raditi polustepene i eventualno cijelostepene bendove, iako je i to već previše. Dakle, kada bendate žicu sa drugim prstom, najiskrenije vam preporučam da je prvi prst odmah iza njega, također na žici koju bendate i pomaže drugom prstu prilikom podizanja. Isto vrijedi i za sve ostale – prva dva prsta pomažu trećem, a prva tri pomažu četvrtom kod bendanja, svi su posloženi iza prsta koji benda kako bi imali više sile i sigurnosti prilikom bendanja. Ako se uhvatite da podižete ostale prste kada bendate – niste na dobrom putu i radite intenzivno na tome da tu grešku ispravite.

Spomenuo sam prije polustepeno i cijelostepeno bendanje. Jasno vam je kako se radi o intervalima i poznavanje istih je ključno kako bi radili bendove koji će biti ''u tonalitetu''. Sva pravila možete kasnije kršiti, ali prvo ih morate savladati. O skalama i intervalima će najvjerojatnije biti riječ u nekim kasnijim lekcijama, a već i puno toga možete pronaći na gitare.info portalu, no jednu stvar je valjda jasna – skala je raspon od 8 tonova koji su raspoređeni u određenim intervalima.

Krenimo odmah bendati u sve te intervale u jednoj skali. Uzmimo e-mol skalu i jednu njenu oktavu na drugoj žici. Redom, radi se o poljima: 5, 7, 8, 10, 12, 13, 15 i 17, odnosno tonovima: e, f#, g, a, b, c, d i e. Prva vježba koju sugeriram je da bendate u svaki ton skale. Prvi bend je možda i najteži jer se nalazi najviše na vratu i tenzija žica je nemilosrdna – bend iz tona d u ton e, odnosno bendajte treće polje za cijeli stepen – u ton e. Nakon toga ton e u ton f#, odnosno peto polje za cijeli stepen. Nakon toga dolazi polustepeni bend, iz tona f# u ton g, odnosno bend sedmog polja u osmo. Slijedi bend iz tona g u ton a, bend osmog polja u deseto, pa bend tona a u ton b, to jest osmog polja u deseto. Nakon toga ide još jedan polustepeni bend tona b u ton c, odnosno dvanaestog u trinaesto polje, pa bend iz tona c u ton d, ili bend trinaestog u petnaesto polje i na kraju završavamo za oktavu više odakle smo počeli – bendamo ton d u ton e, odnosno cijelostepeni bend petnaestog u sedamnaesto polje.

Vježba u e-molu