GIT - Gazeta Git - Gazeta - Page 52

Wzgórze Wyszehradzkie -

alternatywa Hradczan aczkolwiek rzadziej

odwiedzana przez turystów ze względu na swoje oddalenie od centrum. Nie ma też

bezpośrednich dojazdów metrem. Tutaj właśnie, według legend miało miejsce narodzenia

Pragi i mieścił się drugi królewski zamek – np. rezydował tu już w XI wieku król Wratysław

II. Zamek jednak został spalony i zburzony przez Husytów i na tym skończyła się jego

„kariera”. Potem Austriacy zawieszone nad Wełtawą skalne wzgórze przebudowali na

twierdzę i taką formę zachowało do dziś. Ostatnie fragmenty ruin można obejrzeć z pokładu

statku po Wełtawie. Ze szczytu za to przez resztki murów świetnie prezentuje się w dole

dolina Wełtawy i oddalona trochę stara część centrum Pragi.

Zebrał; Jakub Rosolski