GIT - Gazeta Git - Gazeta - Page 41

Dobry początek dnia

Zatrzymały w kadrze: Agata Makatun, Amelia Weber, Ola Adamowicz, Martyna Kocik i Natalia Basalyga

W redakcji