GIT - Gazeta Git - Gazeta - Page 31

1. Gdyby mi się chciało

Dejdel didel dej de

Digu digu didel, dejdel dum

Cały dzień bym bidi bidi bum

robił wokół siebie szum.

2. Szkołę bym pokochał

Dejdel didel dejdel

Digu digu didel, dejdel dum

Gdyby mi się tylko chciało chcieć

Mógłbym wtedy wszystko mieć.

Magda Kowalczyk jako nowe wcielenie Tewje Mleczarza