GIT - Gazeta Git - Gazeta - Page 25

Polonista to nie jakiś domokrążca, co odzywa się wprost ze dworu: Bardzo ładnie rozbieram zdania! Czy jest jakieś stare zdanie do rozbioru?

Ola Mrzygłód jako szalona polonistka