GIRASONS - Page 9

• • • • Captar de manera sensorial elements de la música: tempo, estructura, fraseig, caràcter i oferir l’oportunitat d’expressar-se. Conèixer i manipular alguns dels objectes sonors i instruments que es proposen. Reconèixer les peces en relació a les il·lustracions, i a altres activitats proposades. Relacionar objectes (joguines, fotografies...) amb les diferents propostes musicals. Interpretar i crear: • • • • Interpretar les cançons que han estat instrumentades. Experimentar de manera sensorial i corporal les diferents propostes musicals. Copsar la música com a referents que enriqueixen la pròpia experiència. Crear produccions pròpies a partir de les propostes que hem escoltat. 3.2. Continguts Explorar i percebre: • • • • • • La història de cada peça, relació amb el món dels infants. El material sonor Els instruments: de vent: flauta travessera, clarinet, fagot, de corda: piano, arpa celta i de percussió ( de manera especial la kalimba) Les formes de produir els sons. Les il·lustracions i la relació amb la música. Els elements musicals (tempo, estructura, fraseig, timbre, intensitat, altura, caràcter, dinàmiques...) Interpretar i crear: • • • El moviment. Les cançons. El material sonor . Per part dels adults (educadors i educadores, mestres o pares) és interessant mantenir una actitud oberta per a ser capaços de comprendre les conductes dels infants davant les propostes que els hi oferim, és per això que trobem molt important l’observació de les respostes dels infants, per a poder canalitzar noves maneres d’escoltar i gaudir, així com la confecció de documentació, tant visual com sonora d’aquestes respostes (fotografies, enregistraments en CD, DVD...). 9