GIRASONS - Page 6

• Els aplaudiments formen part del protocol d’un concert. Cal estar atent en quins moments s’ha de fer. • És especialment important no acompanyar la música picant de mans, si no és que se’ns hi convidi des de l’escenari. Els intèrprets ens ofereixen la música que ha escrit el compositor i la participació del públic en varia el resultat sonor previst. I no oblidem que... • L’actitud d’escolta, respecte i gaudi dels adults durant el concert és la que observen els nens, els serveix de model i aprenen. • Induir a la tranquil·litat abans d’entrar a l’Auditori és una bona manera de començar el concert. Els professionals que actuen, els acompanyants del públic i l’espai que ens acull es mereixen el nostre respecte independentment de la valoració personal i individual del concert. 6