GIRASONS - Page 38

Moviment Preparar-se Galop Galop Descans Galop Elements musicals Val la pena fixar-nos en la Introducció, brillant i dinàmica També podem escoltar el paper de la percussió i en general el timbre i la textura aconseguida. Les il·lustracions Veiem el cap del cavall amb elements de fira o circ. 16. JO SÉ UNA CANÇÓ Trad. Catalana 0’53’’ La inspiració dels compositors És una cançó infantil tradicional catalana. Lletra: Jo sé una cançó, de fil i cotó, campanes de plata i barret de senyor. La connexió amb el món dels infants El fet de ser una cançó adreçada als infants. L’acció de filar, la troca de llana, el fus... La relació de la música amb el moviment El tempo lent ens aporta una dosi de calma i el compàs ternari ens convida al balanceig. Algunes propostes: • La música ens suggereix moviments giratoris que podem realitzar embolicant una troca de llana o fil. Podem donar una troca a cada nen i que explori amb el moviment mentre escoltem la música, o fer un cercle i passar la troca d’un en un deixant el fil perquè visualment es vegi el moviment d’aquest. Quan s’hagi arribat al punt d’inici del cercle, podem fer el mateix però a la inversa, tornant a recollir el fil i embolicant-lo a la troca. • Al tractar-se d’una cançó de compàs ternari (3 temps), la música ens suggereix un altre moviment, el de balanceig. Podem donar un tros de fil a cada nen i fer-lo moure a banda i banda mentre ens balancegem. Aquesta activitat permet que els nens es posin en parelles i s’agafin amb els fils, un a cada mà i es balancegin a banda i banda a la vegada. • Perquè els nens experimentin corporalment la sensació de rodolar, els podem fer estirar al terra i ajudar-los a rodolar tot escoltant i cantant la cançó. També podem donar un cercle a cadascun i fer-lo rodolar pel terra, per l’aire... 38