GIRASONS - Page 3

1. Indicacions generals 1.1 Indicacions generals del cicle de concerts L’Escola va a L’Auditori Portem els nens als concerts perquè la pràctica continuada d’aquesta manifestació artística contribueixi al gaudi de la música. Aquesta idea ha de ser present en les activitats prèvies i posteriors al concert. El nen no ha de viure el concert com una càrrega de treball ni tampoc com una estona de no-classe. El seguiment regular que ofereix L’Auditori facilita aproximacions a la música en els seus diferents estils i gèneres i, a la vegada, facilita l’observació en directe dels instruments musicals i de la interpretació musical (vivència musical). Característiques dels concerts programats en el cicle • Són concerts. Això vol dir que pràcticament no hi ha paraula, sinó que tot és música. • La temàtica de cada concert és molt oberta i el repertori combina en cada concert estils i gèneres diferents. • Els intèrprets s’han triat un per un i s’ha buscat sempre un alt nivell d’interpretació i una bona capacitat de comunicació. • Per donar a cada concert el ritme adequat a l’edat de l’alumnat a qui s’adreça, es juga amb petits elements escènics —que mai no prenen el protagonisme a la música i que són coordinats per un professional en direcció escènica. Objectius principals a l’hora de dissenyar aquests concerts Els objectius principals a l’hora de dissenyar aquests concerts són que els alumnes gaudeixin del fet d’escoltar música en directe i que aprenguin a anar a concerts. A més, es poden definir altres objectius relacionats generalment amb l’àrea curricular de música i que variaran lleugerament segons els continguts específics de cada concert. Seria bo, però, que no oblidéssiu aquests dos objectius principals que us detallem: gaudir de l’audició de música en directe i aprendre a escoltar-ne per mitjà de la pràctica habitual. Pautes d’actuació per afavorir un bon aprofitament dels concerts ⇨ Des del centre educatiu ASPECTES MUSICALS • Haver-se informat dels continguts. Triar aspectes adients al nivell de coneixements i bagatge en les audicions per tractar a l’aula prèviament. • Treballar a l’aula el programa del concert. • Triar alguna cosa per continuar treballant a l’aula després d’haver assistit al concert. Algunes normes cíviques i de comportament que l’alumnat ha de conèixer abans d’assistir al concert 3