GIRASONS - Page 14

També hem destacat alguns elements musicals i hem afegit alguns comentaris sobre les il·lustracions. La inspiració dels compositors Aquest és el punt de partida a l’hora de configurar el programa d’aquest concert i per tant del CD. Cercar musiques en que els compositors s’haguessin inspirat en el món infantil per alguna raó. I n’hem trobat moltes i de diverses. Al començament de cada peça us anunciem allò que hem pogut saber sobre la font d’inspiració. En podeu fer l’ús que vulgueu, algunes vegades us podrà servir per introduir la peça, altres per ampliar informació a mida que aneu escoltant la mateixa música, i potser altres vegades la desestimareu de cara els infants però us pot ser útil a vosaltres per donar sentit a una activitat que proposeu. Ja us n’hem fet un primer tast en l’apartat 2. Indicacions generals sobre Girasons. La majoria dels compositors escollits van viure a cavall del segle XIX i XX, un moment mot ric a nivell cultural i musical a Europa. Entre ells hi podem trobar a C.Debussy,G. Fauré, E. Satie, G. Tailleferre, H. Villalobos, D. Séverac, M. Ravel, I. Stravinsky, A. Liadov i B. Bartok. Els més antics són F. Schubert (començament del XIX) i G. Bizet (segle XIX). La connexió amb el món dels infants En aquest apartat, molt connectat amb l’anterior, farem una aproximació més concreta als elements que puguem relacionar amb el món infantil: les seves joguines, els seus somnis, els seus personatges... Moltes de les músiques que escoltarem estan relacionades amb el circ, el teatre, les joguines.... La relació de la música amb el moviment Girasons és un recull de músiques concebudes pensant en els infants, en el seu món emocional i en la seva capacitat expressiva, però Girasons és també un impuls al moviment. El so és moviment, el nen és moviment, la música és moviment, la vida és moviment. El nostre cos reflexa el impacte sensorial que la música exerceix sobre cada u. Molt sovint els infants reaccionen de manera natu