GIRASONS - Page 12

5. Propostes didàctiques 5.1. Introducció Abans d’endinsar-nos en la descripció de cada peça, ens sembla interessant oferir uns conceptes previs a tall d’introducció. 5.1.1. Conceptes previs Una de les finalitats d’aquesta activitat és fomentar l’escolta i el seu gaudi. Anem a veure què entenem per escoltar. Escoltar: 1. Aplicar atentament l’orella per percebre remors, paraules... 2. Fer atenció a allò que diu (algú), al soroll que fa (una cosa)... (Diccionari de la Llengua Catalana) L’escolta comporta una implicació afectiva, (hem de voler escoltar, ens ha d’interessar i hem de poder-ho relacionar). Per captar l’atenció dels infants cap a la música enregistrada cal una actitud de l’adult de participació i entusiasme. Els infants capten el món sonor amb molta intensitat, se senten atrets per la sonoritat i desperta en ells molta curiositat. Des dels primers moments de la seva vida relacionen el so amb l’entorn proper, poc a poc els va arribant més informació sonora que van interioritzant i van creant el seu arxiu sonor que els permetrà conèixer i reconèixer el món. La música atrau als infants i impl X