GCL Newsletter Newsletter 233 October 25 - Page 3

‫‪DEBATE‬‬ ‫מאמרי‬ ‫ערך‬ ‫ניירות‬ ‫דיני‬ ‫של‬ ‫הציבורית‬ ‫באכיפה‬ ‫החסר‬ ‫התבלין‬ ‫נפגעים‪:‬‬ ‫ופיצוי‬ ‫השבה‬ ‫מלול‬ ‫ספיר‬ ‫"ד‬ ‫ועו‬ ‫גבאי‬ ‫צבי‬ ‫"ר‬ ‫ד‬ ‫בישראל‪,‬‬ ‫למפר‬ ‫לוין‬ ‫מרינה‬ ‫"ד‬ ‫עו‬ ‫חוב‪,‬‬ ‫איגרות‬ ‫בשוק‬ ‫יצירתי‬ ‫פתרון‬ ‫‪-‬‬ ‫שלילי‬ ‫שוטף‬ ‫שעבוד‬ ‫‪The‬‬ ‫‪Application‬‬ ‫‪of‬‬ ‫‪Corporate‬‬ ‫‪Legal‬‬ ‫‪Principles‬‬ ‫‪on‬‬ ‫‪Autonomous‬‬ ‫‪Systems‬‬ ‫‪Such‬‬ ‫‪As‬‬ ‫‪Algorithms‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪Can‬‬ ‫‪it‬‬ ‫‪be‬‬ ‫‪done‬‬ ‫‪and‬‬ ‫‪Applied‬‬ ‫‪against‬‬ ‫צור‬ ‫אבישי‬ ‫‪,‬‬ ‫‪Digital‬‬ ‫?‪Cartels‬‬ ‫גלובלית‬ ‫פסיקה‬ ‫חוק‬ ‫ותחולת‬ ‫בקנדה‬ ‫קנדיות‬ ‫חברות‬ ‫עם‬ ‫אמריקאיות‬ ‫חברות‬ ‫שביצעו‬ ‫מחירים‬ ‫תיאום‬ ‫הוא‬ ‫בקנדה‬ ‫מחירים‬ ‫בתיאום‬ ‫אמריקאיות‬ ‫חברות‬ ‫של‬ ‫השתתפותן‬ ‫האם‬ ‫‪:‬‬ ‫האמריקאי‬ ‫שרמן‬ ‫לבחון‬ ‫המשפט‬ ‫בתי‬ ‫על‬ ‫כיצד‬ ‫הברית?;‬ ‫בארצות‬ ‫אסור‬ ‫מחירים‬ ‫תיאום‬ ‫להוכחת‬ ‫מספיק‬ ‫קיומו‬ ‫להוכחת‬ ‫מוצעות‬ ‫אלו‬ ‫ראיות‬ ‫כאשר‬ ‫זר‪,‬‬ ‫בשוק‬ ‫מקביל‬ ‫עסקיים‬ ‫הגבלים‬ ‫לקשר‬ ‫ראיות‬ ‫עבירה‬ ‫שעילתה‬ ‫בתביעה‬ ‫ולהוכיח‬ ‫להראות‬ ‫תובע‬ ‫נדרש‬ ‫מה‬ ‫האמריקני?;‬ ‫בשוק‬ ‫קשר‬ ‫של‬ ‫שרמן?;‬ ‫לחוק‬ ‫‪1‬‬ ‫סעיף‬ ‫לפי‬ ‫תחרותית‬ ‫‪-‬‬ ‫אנטי‬ ‫פרקטיקה‬ ‫מהי‬ ‫אסור?;‬ ‫מחירים‬ ‫תיאום‬ ‫של‬ ‫מתחרים‪.‬‬ ‫בין‬ ‫אופקי‬ ‫מחירים‬ ‫תיאום‬ ‫נגזרות‬ ‫של‬ ‫בשוק‬ ‫הסוחרים‬ ‫קטנים‬ ‫שחקנים‬ ‫רגלי‬ ‫לדחיקת‬ ‫בנקים‬ ‫שביצעו‬ ‫פעולות‬ ‫להראות‬ ‫תובע‬ ‫נדרש‬ ‫מה‬ ‫שוק;‬ ‫מחירי‬ ‫על‬ ‫ומניפולציה‬ ‫מחירים‬ ‫תיאום‬ ‫‪:‬‬ ‫‪IRS‬‬ ‫מסוג‬ ‫ריבית‬ ‫אנטי‬ ‫פרקטיקה‬ ‫מהי‬ ‫אסור?;‬ ‫מחירים‬ ‫תיאום‬ ‫של‬ ‫עבירה‬ ‫שעילתה‬ ‫בתביעה‬ ‫ולהוכיח‬ ‫לדיני‬ ‫בניגוד‬ ‫אנכי‬ ‫מחירים‬ ‫תיאום‬ ‫של‬ ‫עבירה‬ ‫שרמן?;‬ ‫לחוק‬ ‫‪1‬‬ ‫סעיף‬ ‫לפי‬ ‫תחרותית‬ ‫והגבלים‬ ‫תחרות‬ ‫ודיני‬ ‫התיישנות‬ ‫בתחרות;‬ ‫ופגיעה‬ ‫שוק‬ ‫צמצום‬ ‫העסקיים;‬ ‫ההגבלים‬ ‫פרנק‬ ‫‪-‬‬ ‫דוד‬ ‫חוק‬ ‫האם‬ ‫קלייטון;‬ ‫לחוק‬ ‫‪1‬‬ ‫סעיף‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫שרמן‬ ‫חוק‬ ‫של‬ ‫פרטית‬ ‫אכיפה‬ ‫עסקיים;‬ ‫שרמן?‬ ‫חוק‬ ‫לפי‬ ‫תביעה‬ ‫עילות‬ ‫במשתמע‬ ‫מחריג‬ ‫‪:‬‬ ‫אוליגופול‬ ‫בו‬ ‫שקיים‬ ‫בשוק‬ ‫חמצני‬ ‫‪-‬‬ ‫דו‬ ‫טיטניום‬ ‫של‬ ‫שונים‬ ‫ספקים‬ ‫של‬ ‫מחירים‬ ‫העלאת‬ ‫על‬ ‫הודעות‬ ‫עשרות‬ ‫האם‬ ‫שרמן;‬ ‫לחוק‬ ‫‪1‬‬ ‫סעיף‬ ‫על‬ ‫עבירה‬ ‫בגדר‬ ‫שאינן‬ ‫אוליגופול‬ ‫פעולות‬ ‫לתאם‬ ‫הספקים‬ ‫בין‬ ‫לקשר‬ ‫ראיה‬ ‫הן‬ ‫במקביל‪,‬‬ ‫שניתנו‬ ‫שונים‬ ‫ספקים‬ ‫של‬ ‫מחירים‬ ‫העלאת‬ ‫מחירים‬ ‫תיאום‬ ‫אוליגופול?;‬ ‫בו‬ ‫ששורר‬ ‫בשוק‬ ‫הגיונית‬ ‫בתוצאה‬ ‫מדובר‬ ‫שמא‬ ‫או‬ ‫מחירים‪,‬‬ ‫עבירה‬ ‫שעילתה‬ ‫בתביעה‬ ‫ולהוכיח‬ ‫להראות‬ ‫תובע‬ ‫נדרש‬ ‫מה‬ ‫שוק;‬ ‫מחירי‬ ‫על‬ ‫ומניפולציה‬ ‫שרמן?;‬ ‫לחוק‬ ‫‪1‬‬ ‫סעיף‬ ‫לפי‬ ‫תחרותית‬ ‫אנטי‬ ‫פרקטיקה‬ ‫מהי‬ ‫אסור?;‬ ‫מחירים‬ ‫תיאום‬ ‫של‬ ‫העסקיים‪.‬‬ ‫ההגבלים‬ ‫לדיני‬ ‫בניגוד‬ ‫אנכי‬ ‫מחירים‬ ‫תיאום‬ ‫של‬ ‫עבירה‬ ‫של‬ ‫להצהרות‬ ‫בהתייחס‬ ‫הפדרליים‬ ‫המשפט‬ ‫בתי‬ ‫ושיקולי‬ ‫גבולות‬ ‫חוצי‬ ‫תחרות‬ ‫דיני‬ ‫תחרות‬ ‫דיני‬ ‫הברית;‬ ‫בארצות‬ ‫הפדרליים‬ ‫המשפט‬ ‫בבתי‬ ‫זר‬ ‫דין‬ ‫של‬ ‫אכיפה‬ ‫‪:‬‬ ‫זר‬ ‫ממשל‬ ‫כלל‬ ‫זר;‬ ‫ממשל‬ ‫של‬ ‫להצהרות‬ ‫בהתייחס‬ ‫הפדרליים‬ ‫המשפט‬ ‫בתי‬ ‫ושיקולי‬ ‫גבולות‬ ‫חוצי‬ ‫המשפט‬ ‫בתי‬ ‫נדרשים‬ ‫שבה‬ ‫והדרך‬ ‫האמריקאים‬ ‫הפדרליים‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫לכללי‬ ‫‪...1‬‬ ‫לפי‬ ‫תחרותית‬ ‫‪-‬‬ ‫אנטי‬ ‫פרקטיקה‬ ‫מהי‬ ‫זר;‬ ‫ממשל‬ ‫מטעם‬ ‫להצהרות‬ ‫או‬ ‫זר‬ ‫לדין‬ ‫להתייחס‬ ‫שרמן?‬ ‫לחוק‬ ‫‪1‬‬ ‫סעיף‬ ‫מחתימה‬ ‫אקספרס‬ ‫שאמריקן‬ ‫ניווט"‬ ‫‪-‬‬ ‫"אנטי‬ ‫וסעיפי‬ ‫האשראי‬ ‫כרטיסי‬ ‫שוק‬ ‫של‬ ‫ייחודיותו‬ ‫מהי‬ ‫האשראי;‬ ‫כרטיסי‬ ‫בשוק‬ ‫צדדית‬ ‫‪-‬‬ ‫דו‬ ‫פלטפורמה‬ ‫של‬ ‫המסחרי‬ ‫טיבה‬ ‫‪:‬‬ ‫הסוחרים‬ ‫את‬ ‫הבנות‬ ‫או‬ ‫הסכמים‬ ‫של‬ ‫חוקיותם‬ ‫‪-‬‬ ‫אי‬ ‫שרמן?;‬ ‫לחוק‬ ‫‪1‬‬ ‫סעיף‬ ‫לפי‬ ‫תחרותית‬ ‫‪-‬‬ ‫אנטי‬ ‫פרקטיקה‬ ‫תביעה‬ ‫בעילת‬ ‫להוכיח‬ ‫תובע‬ ‫נדרש‬ ‫מה‬ ‫מסחר;‬ ‫להגביל‬ ‫קשר‪,‬‬ ‫קשירת‬ ‫או‬ ‫נאמנות‬ ‫היוצרים‬ ‫‪-‬‬ ‫אנטי‬ ‫התנהלות‬ ‫בחינת‬ ‫בעת‬ ‫שוק‬ ‫הגדרת‬ ‫העסקיים?;‬ ‫ההגבלים‬ ‫חוקי‬ ‫של‬ ‫הפרה‬ ‫שעניינה‬ ‫בשוק‪.‬‬ ‫ופגיעה‬ ‫תחרותית‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬ ‫©‬ ‫גלובלי‬ ‫משווה‬ ‫משפט‬ ‫‪GCL‬‬ ‫מודיעין‬ ‫‪,‬‬ ‫‪960‬‬ ‫ת‪.‬ד‪.‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9999229‬‬ ‫‪contact@gcl.co.il‬‬ ‫בארה"ב‬ ‫העליון‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫השנייה‬ ‫הערעורים‬ ‫ערכאת‬ ‫השלישית‬ ‫הערעורים‬ ‫ערכאת‬ ‫השביעית‬ ‫הערעורים‬ ‫ערכאת‬ ‫התשיעית‬ ‫הערעורים‬ ‫ערכאת‬ ‫מחוז‬ ‫של‬ ‫הערעורים‬ ‫ערכאת‬ ‫קולומביה‬ ‫‪-‬‬ ‫ניו‬ ‫של‬ ‫הערעורים‬ ‫ערכאת‬ ‫יורק‬ ‫המחוז‬ ‫של‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫יורק‬ ‫‪-‬‬ ‫בניו‬ ‫הדרומי‬ ‫בארה"ב‬ ‫ערך‬ ‫לניירות‬ ‫הרשות‬ ‫בדלוור‬ ‫העליון‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫בדלוור‬ ‫המחוזי‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫הצ׳נסרי‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫בדלוור‬ ‫באנגליה‬ ‫עליון‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫באנגליה‬ ‫ערך‬ ‫לניירות‬ ‫הרשות‬ ‫העליון‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫באוסטרליה‬ ‫הפדרלי‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫באוסטרליה‬ ‫בקנדה‬ ‫העליון‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫של‬ ‫הערעורים‬ ‫ערכאת‬ ‫אונטריו‬ ‫לצדק‬ ‫הגבוה‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫אונטריו‬ ‫של‬ ‫בית‬ ‫של‬ ‫הכלכלית‬ ‫המחלקה‬ ‫באונטריו‬ ‫המשפט‬