GCL Newsletter Newsletter 225 August 9 - Page 24

‫שאיננו‬ ‫בגילו‬ ‫מבוגר‬ ‫לדירקטור‬ ‫גבוה‬ ‫שכר‬ ‫באישור‬ ‫לב‬ ‫תום‬ ‫וחוסר‬ ‫תאגידי‬ ‫כי‬ ‫הטענה‬ ‫מתקבלת‬ ‫שבהם‬ ‫הנדירים‬ ‫האירועים‬ ‫תפקידו;‬ ‫למלא‬ ‫מסוגל‬ ‫של‬ ‫להגשתה‬ ‫עובר‬ ‫לדירקטוריון‬ ‫מוקדמת‬ ‫מפנייה‬ ‫פטור‬ ‫הנגזר‬ ‫התובע‬ ‫רוב‬ ‫מצויים‬ ‫שבהם‬ ‫עניינים‬ ‫וניגוד‬ ‫אישי‬ ‫עניין‬ ‫עקב‬ ‫נגזרת‬ ‫תביעה‬ ‫מוקדמת‬ ‫שבפנייה‬ ‫היעילות‬ ‫חוסר‬ ‫מבחן‬ ‫בדירקטוריון;‬ ‫הדירקטורים‬ ‫כיצד‬ ‫בדלוור;‬ ‫הצ'נסרי‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫לכללי‬ ‫‪93.1‬‬ ‫כלל‬ ‫לפי‬ ‫לדירקטוריון‬ ‫מוקדמת‬ ‫פנייה‬ ‫האם‬ ‫לשאלה‪,‬‬ ‫ביחס‬ ‫הדירקטוריון‬ ‫עצמאות‬ ‫את‬ ‫קובעים‬ ‫שאינה‬ ‫או‬ ‫יעילה‬ ‫היא‬ ‫נגזרת‪,‬‬ ‫תביעה‬ ‫של‬ ‫להגשתה‬ ‫עובר‬ ‫לדירקטוריון‬ ‫מתקיימת‪,‬‬ ‫היא‬ ‫מתי‬ ‫‪-‬‬ ‫הדירקטור‬ ‫של‬ ‫תלותו‬ ‫‪-‬‬ ‫ואי‬ ‫עצמאותו‬ ‫חזקת‬ ‫יעילה?;‬ ‫עצמאות‬ ‫ונעדרי‬ ‫לתלויים‬ ‫דירקטורים‬ ‫הופך‬ ‫מה‬ ‫מופרכת?;‬ ‫היא‬ ‫ומתי‬ ‫בשם‬ ‫תביעה‬ ‫תוגש‬ ‫כי‬ ‫מניות‪,‬‬ ‫בעל‬ ‫של‬ ‫דרישתו‬ ‫את‬ ‫לבחון‬ ‫ליכולתם‬ ‫ביחס‬ ‫בעל‬ ‫של‬ ‫הזכות‬ ‫מקור‬ ‫בה?;‬ ‫עניין‬ ‫בעל‬ ‫עם‬ ‫שלה‬ ‫מיזוג‬ ‫עסקת‬ ‫בגין‬ ‫החברה‬ ‫לדירקטוריון‬ ‫מוקדמת‬ ‫בפנייה‬ ‫יעילות‬ ‫אי‬ ‫נגזרת;‬ ‫תביעה‬ ‫להגיש‬ ‫מניות‬ ‫המוקדמת‬ ‫הפנייה‬ ‫של‬ ‫יעילותה‬ ‫מבחני‬ ‫נגזרת;‬ ‫תביעה‬ ‫הגשת‬ ‫לפני‬ ‫‪Rales‬‬ ‫‪v.‬‬ ‫פרשות‬ ‫לפי‬ ‫נגזרת‬ ‫תביעה‬ ‫של‬ ‫להגשתה‬ ‫קודם‬ ‫לדירקטוריון‬ ‫המשפטיות‬ ‫העילות‬ ‫הן‬ ‫מה‬ ‫;‬ ‫‪Aronson‬‬ ‫‪v.‬‬ ‫‪Lewis‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ו‬ ‫‪Blasband‬‬ ‫מהו‬ ‫לדירקטוריון;‬ ‫מוקדמת‬ ‫מפנייה‬ ‫מניות‬ ‫בעל‬ ‫של‬ ‫הפטור‬ ‫את‬ ‫המבססות‬ ‫מוקדמת‬ ‫שבפנייה‬ ‫היעילות‬ ‫‪-‬‬ ‫אי‬ ‫לשאלת‬ ‫ביחס‬ ‫עצמאי‬ ‫ובלתי‬ ‫תלוי‬ ‫דירקטור‬ ‫בזבוז‬ ‫של‬ ‫עילה‬ ‫תאגידי;‬ ‫בזבוז‬ ‫מהו‬ ‫נגזרת;‬ ‫תביעה‬ ‫של‬ ‫להגשתה‬ ‫עובר‬ ‫של‬ ‫בעילה‬ ‫להצליח‬ ‫התנאים‬ ‫הם‬ ‫מה‬ ‫שליטה?;‬ ‫בעלי‬ ‫ועסקאות‬ ‫תאגידי‬ ‫תאגידי?‬ ‫בזבוז‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬ ‫©‬ ‫גלובלי‬ ‫משווה‬ ‫משפט‬ ‫‪GCL‬‬