GCL Newsletter Newsletter 204 March 1 - Page 32

דבר העורכת DEBATE

דבר העורכת DEBATE

" I write to discover what I know ."
Flannery O ' Connor ( 1925-1964 )
– Butt in chair , hands on keyboard ללא ספק אחת ההמלצות המדויקות למי שרוצה לכתוב . כתיבה , כל כתיבה , וכתיבת מאמרים משפטיים בוודאי , מחייבת השקעה עצומה של זמן סולידרי ודחיית רעשי יום-יום . זוהי הקרבה גדולה . שקט הוא רעש שרבים מאיתנו מעדיפים שלא לשמוע יותר , אולם מי שמוכן ליצור לעצמו תקופת בידוד כנגד כל הסיכויים מול הלפ-טופ הממוקם במטבח , בסלון , בחצר בחוץ , בתחנת האוטובוס , צפוי ליצור משהו רב ערך בתום תקופה משמעותית . זוהי המלצה שקיבלתי מאבי ממנו נפרדתי בדיוק לפני שבועיים . כתיבה היא עיסוק מופנם מאוד , גם לאחר שהתוצר משוחרר לטובתו ולתבונתו של הציבור . פרנץ קפקא ששכח ליטול תרופה או שתיים , מקפיא את הלב בתיאורים של הליך הכתיבה : writing is utter solitude , the descent into the cold "
". abyss of oneself דורות ' י פארקר הולמת חזק על ראשו של המסמר : " written ." I hate writing , I love having בין כך ובין כך , נפלא להיפרד מתקופת הכתיבה שחלפה ולהתחיל לפנות זמן חדש למסע חדש , אולם לפני כן , and
, without further ado אנחנו מעניקים לכם את תוצרי הכותבים . להלן תוכן המאמרים של כרך DEBATE החותם את שנת . 9817
חג פורים מבדח , ורד שיידמן , עורכת ראשית GCL
משפט משווה גלובלי © כל הזכויות שמורות 80-9999229 contact @ gcl . co . il ת . ד . 960 , מודיעין
‫כל‬ ‫כתיבה‪,‬‬ ‫לכתוב‪.‬‬ ‫שרוצה‬ ‫למי‬ ‫המדויקות‬ ‫ההמלצות‬ ‫אחת‬ ‫מחייבת‬ ‫בוודאי‪,‬‬ ‫משפטיים‬ ‫מאמרים‬ ‫וכתיבת‬ ‫כתיבה‪,‬‬ ‫זוהי‬ ‫יום‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫יום‬ ‫רעשי‬ ‫ודחיית‬ ‫סולידרי‬ ‫זמן‬ ‫