GCL Newsletter Newsletter 204 March 1 - Page 25

כתב העת
הקהילה המשפטית בישראל , בארצות הברית , בקנדה , באוסטרליה ובאנגליה , מתמודדת חדשות לבקרים , עם שאלות משפטיות מורכבות וביניהן : שיקול דעתו העסקי של הדירקטוריון ומידת התערבותו של בית המשפט ; האם יש להרחיב את האחריות על גורמים חיצוניים בחברה ציבורית דוגמת עורכי דין ורואי חשבון ?; הקלות הבלתי נסבלת של עבירה מסוג של שימוש ומסחר במידע פנים ודרגות הענישה הרלבנטיות לה ; התובע הייצוגי , זהותו ומטרותיו ; עד כמה יש להטיל חובה על יועצי השקעות לבדוק את טיב המלצותיהם ללקוחות ?; האם הרגולציה בשוק ההון היא אפקטיבית או שמא , מחמירה מידי ומניבה תוצאות מאכזבות ?; בהינתן כי עבירות של תרמית בניירות ערך הינן גלובליות באופיין , עד כמה רשאים בתי המשפט בחו " ל להגיש תביעות כנגד נתבעים שאינם נתיני המקום ? ועוד רבים .
לחץ על התמונות לתוכן העניינים
Debate
כתב העת , DEBATE מבית ההוצאה של GCL - Global Comparative
, Law יצא לאור לראשונה , בשנת , 9812 והינו כתב העת הרבעוני הראשון והיחיד מסוגו בישראל , אשר מציג לקורא את הדילמות והפתרונות המשפטיים שניתנו בבתי המשפט בחו " ל ובכלל אלה , בתי המשפט בדלוור שהינם בתי המשפט המובילים בעולם בתחום דיני החברות וכן מערכות המשפט הפדרליות העוסקים בעבירות צווארון לבן ותרמית בניירות ערך . כתב העת כולל מאמרים משפטיים של מיטב המומחים ( מהאקדמיה , מהפרקטיקה ומהרשויות (, תוך עריכת משפט משווה בין המצב המשפטי בארץ , למצב המשפטי בחו " ל . כתב העת DEBATEמהווה מורה נבוכים להבנת הדילמות והקשיים של הדירקטוריונים והנהלותיהן של חברות מדווחות בחו " ל והפתרונות שנפסקו שם בבתי המשפט , תוך מתן תמונה , ממעוף הציפור , ביחס להתפתחויות של דיני החברות וניירות הערך העולמיים , בכל רבעון .
מבין המאמרים שפורסמו בכתב העת , DEBATE ניתן למצוא גם את המאמרים הבאים : " מעמדו של ארגון כתובע בתובענות ייצוגיות תאגידיות ", מאת כב ' השופט חאלד כבוב ועו " ד עינבל בלאו ; " הבורסה לניירות ערך בתל אביב ורגולציה עצמית בשוק ההון המקומי ", מאת לאון יהודה אנידג ' ר ; " תיאום מחירים והעלאתם בפרשת Apple וחמש ההוצאות לאור הגדולות בארצות-הברית , בשיטת מודל הסוכנות ", מאת עו " ד הילה כהן ג ' יימס ; " הסדרי אכיפה : האם נדרשת הודאת מפר במיוחס לו ?", מאת ד " ר צבי גבאי ועו " ד ליאת מיידלר ; " Social Permutations in Corporate –
", vesponsibility מאת עו " ד איתן וולף-הולץ ; " הוועדה המיוחדת של הדירקטוריון - קווים לדמותה החדשה , והצבעת האמון של בתי המשפט בממשל התאגידי של חברות בדלוור ובישראל ", מאת עוה " ד סיגל לזרוביץ וורד שיידמן ; " השקעות משקיעים לא מתוחכמים בקרנות השקעה והשקעות בפול - הגבול שבינן ובין הצעה לציבור ", מאת עוה " ד יואב כספי ומרינה לוין-למפר ; " האם עסקאות מיזוג הכוללות מנגנון " Out ", Fiduciary הפכו להיות " In " בישראל ? ", מאת עוה " ד גיא פירר ועמית שטיינמן ; " ehite Lies and Good faith Dishonesty : Sometimes , Presumably , Direc t ors M u s t E mp l oy S ub t erfug e t o Protect t h e
", Corporation מאת עו " ד יאיר אבן טל ; " קרנות גידור - בעל מניות שיש להגן עליו או בעל מניות שיש להתגונן מפניו ? ", מאת ש גיא זי גל ; " האקטיביזם של קרנות הגידור - קפיטליזם במיטבו או שוק פרוע ? ", מאת שי מורחיים ועוד רבים .
GCL משפט משווה גלובלי © כל הזכויות שמורות
80-9999229 contact @ gcl . co . il ת . ד . 960 , מודיעין
‫‪GCL‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪Global‬‬ ‫‪Comparative‬‬ ‫של‬ ‫ההוצאה‬ ‫מבית‬ ‫‪,‬‬ ‫‪DEBATE‬‬ ‫העת‬ ‫כתב‬ ‫הראשון‬ ‫הרבעוני‬ ‫העת‬ ‫כתב‬ ‫והינו‬ ‫‪,‬‬ ‫‪9812‬‬ ‫בשנת‬ ‫לראשונה‪,‬‬ ‫לאור‬ ‫יצא‬ ‫‪,‬‬ ‫‪Law‬‬ ‫המשפטיים‬ ‫והפתרונות‬ ‫הדילמות‬ ‫את‬ ‫לקורא‬ ‫מציג‬ ‫אשר‬ ‫בישראל‪,‬‬ ‫מסוגו‬ ‫והיחיד‬ ‫בתי‬ ‫שהינם‬ ‫בדלוור‬ ‫המשפט‬ ‫בתי‬ ‫אלה‪,‬‬ ‫ובכלל‬ ‫בחו"ל‬ ‫המשפט‬ ‫בבתי‬ ‫שניתנו‬ ‫המשפט‬ ‫מערכות‬ ‫וכן‬ ‫החברות‬ ‫דיני‬ ‫בתחום‬ ‫בעולם‬ ‫המובילים‬ ‫המשפט‬ ‫העת‬ ‫כתב‬ ‫ערך‪.‬‬ ‫בניירות‬ ‫ותרמית‬ ‫לבן‬ ‫צווארון‬ ‫בעבירות‬ ‫העוסקים‬ ‫הפדרליות‬ ‫מהפרקטיקה‬ ‫(מהאקדמיה‪,‬‬ ‫המומחים‬ ‫מיטב‬ ‫של‬ ‫משפטיים‬ ‫מאמרים‬ ‫כולל‬ ‫למצב‬ ‫בארץ‪,‬‬ ‫המשפטי‬ ‫המצב‬ ‫בין‬ ‫משווה‬ ‫משפט‬ ‫עריכת‬ ‫תוך‬ ‫ומהרשויות)‪,‬‬ ‫הדילמות‬ ‫להבנת‬ ‫נבוכים‬ ‫מורה‬ ‫מהווה‬ ‫‪DEBATE‬‬ ‫העת‬ ‫כתב‬ ‫בחו"ל‪.‬‬ ‫המשפטי‬ ‫בחו"ל‬ ‫מדווחות‬ ‫חברות‬ ‫של‬ ‫והנהלותיהן‬ ‫הדירקטוריונים‬ ‫של‬ ‫והקשיים‬ ‫הציפור‪,‬‬ ‫ממעוף‬ ‫תמונה‪,‬‬ ‫מתן‬ ‫תוך‬ ‫המשפט‪,‬‬ ‫בבתי‬ ‫שם‬ ‫שנפסקו‬ ‫והפתרונות‬ ‫רבעון‪.‬‬ ‫בכל‬ ‫העולמיים‪,‬‬ ‫הערך‬ ‫וניירות‬ ‫החברות‬ ‫דיני‬ ‫של‬ ‫להתפתחויות‬ ‫ביחס‬ ‫את‬ ‫גם‬ ‫למצוא‬ ‫ניתן‬ ‫‪,‬‬ ‫‪DEBATE‬‬ ‫העת‬ ‫בכתב‬ ‫שפורסמו‬ ‫המאמרים‬ ‫מבין‬ ‫"‪,‬‬ ‫תאגידיות‬ ‫ייצוגיות‬ ‫בתובענות‬ ‫כתובע‬ ‫ארגון‬ ‫של‬ ‫מעמדו‬ ‫"‬ ‫הבאים‪:‬‬ ‫המאמרים‬ ‫בתל‬ ‫ערך‬ ‫לניירות‬ ‫הבורסה‬ ‫"‬ ‫בלאו;‬ ‫עינבל‬ ‫ועו"ד‬ ‫כבוב‬ ‫חאלד‬ ‫השופט‬ ‫כב'‬ ‫מאת‬ ‫אנידג'ר;‬ ‫יהודה‬ ‫לאון‬ ‫מאת‬ ‫"‪,‬‬ ‫המקומי‬ ‫ההון‬ ‫בשוק‬ ‫עצמית‬ ‫ורגולציה‬ ‫אביב‬ ‫הגדולות‬ ‫לאור‬ ‫ההוצאות‬ ‫וחמש‬ ‫‪Apple‬‬ ‫בפרשת‬ ‫והעלאתם‬ ‫מחירים‬ ‫תיאום‬ ‫"‬ ‫ג'יימס;‬ ‫כהן‬ ‫הילה‬ ‫"ד‬ ‫עו‬ ‫מאת‬ ‫"‪,‬‬ ‫הסוכנות‬ ‫מודל‬ ‫בשיטת‬ ‫הברית‪,‬‬ ‫‪-‬‬ ‫בארצות‬ ‫צבי‬ ‫ד"ר‬ ‫מאת‬ ‫‪,‬‬ ‫"‬ ‫לו?‬ ‫במיוחס‬ ‫מפר‬ ‫הודאת‬ ‫נדרשת‬ ‫האם‬ ‫אכיפה‪:‬‬ ‫הסדרי‬ ‫"‬ ‫‪Permutations‬‬ ‫‪in‬‬ ‫‪Corporate‬‬ ‫–‬ ‫‪Social‬‬ ‫"‬ ‫מיידלר;‬ ‫ליאת‬ ‫ועו"ד‬ ‫גבאי‬ ‫של‬ ‫המיוחדת‬ ‫הוועדה‬ ‫"‬ ‫הולץ;‬ ‫‪-‬‬ ‫וולף‬ ‫איתן‬ ‫עו"ד‬ ‫מאת‬ ‫"‪,‬‬ ‫‪vesponsibility‬‬ ‫המשפט‬ ‫בתי‬ ‫של‬ ‫האמון‬ ‫והצבעת‬ ‫החדשה‪,‬‬ ‫לדמותה‬ ‫קווים‬ ‫‪-‬‬ ‫הדירקטוריון‬ ‫לזרוביץ‬ ‫סיגל‬ ‫"ד‬ ‫עוה‬ ‫מאת‬ ‫"‪,‬‬ ‫ובישראל‬ ‫בדלוור‬ ‫חברות‬ ‫של‬ ‫התאגידי‬ ‫בממשל‬ ‫והשקעות‬ ‫השקעה‬ ‫בקרנות‬ ‫מתוחכמים‬ ‫לא‬ ‫משקיעים‬ ‫השקעות‬ ‫"‬ ‫שיידמן;‬ ‫וורד‬ ‫ומרינה‬ ‫כספי‬ ‫יואב‬ ‫"ד‬ ‫עוה‬ ‫מאת‬ ‫"‪,‬‬ ‫לציבור‬ ‫הצעה‬ ‫ובין‬ ‫שבינן‬ ‫הגבול‬ ‫‪-‬‬ ‫בפול‬ ‫הפכו‬ ‫"‪,‬‬ ‫‪Fiduciary‬‬ ‫‪Out‬‬ ‫"‬ ‫מנגנון‬ ‫הכוללות‬ ‫מיזוג‬ ‫עסקאות‬ ‫האם‬ ‫"‬ ‫למפר;‬ ‫‪-‬‬ ‫לוין‬ ‫‪ehite‬‬ ‫"‬ ‫שטיינמן;‬ ‫ועמית‬ ‫פירר‬ ‫גיא‬ ‫"ד‬ ‫עוה‬ ‫מאת‬ ‫"‪,‬‬ ‫בישראל?‬ ‫"‬ ‫‪In‬‬ ‫"‬ ‫להיות‬ ‫‪Lies‬‬ ‫‪and‬‬ ‫‪Good‬‬ ‫‪faith‬‬ ‫‪Dishonesty:‬‬ ‫‪Sometimes,‬‬ ‫‪Presumably,‬‬ ‫‪Directors‬‬ ‫‪M‬‬ ‫‪ust‬‬ ‫‪Employ‬‬ ‫‪Subterfuge‬‬ ‫‪to‬‬ ‫‪Protect‬‬ ‫‪the‬‬ ‫שיש‬ ‫מניות‬ ‫בעל‬ ‫‪-‬‬ ‫גידור‬ ‫קרנות‬ ‫"‬ ‫טל;‬ ‫אבן‬ ‫יאיר‬ ‫עו"ד‬ ‫מאת‬ ‫"‪,‬‬ ‫‪Corporation‬‬ ‫;‬ ‫ל‬ ‫ג‬ ‫זי‬ ‫גיא‬ ‫ש‬ ‫ת‬ ‫מא‬ ‫"‪,‬‬ ‫מפניו?‬ ‫להתגונן‬ ‫שיש‬ ‫מניות‬ ‫בעל‬ ‫או‬ ‫עליו‬ ‫להגן‬ ‫מאת‬ ‫"‪,‬‬ ‫פרוע?‬ ‫שוק‬ ‫או‬ ‫במיטבו‬ ‫קפיטליזם‬ ‫‪-‬‬ ‫הגידור‬ ‫קרנות‬ ‫של‬ ‫האקטיביזם‬ ‫"‬ ‫רבים‪.‬‬ ‫ועוד‬ yy]zy}yyy( ( zy( ( zyy]zy]z( ( yMymyy]yy]z( ( yy( ( *( ( y-yy]yyy( ( yzy]y]yN( ( yzzMy( ( ( t4( (