GCL Newsletter Newsletter 204 March 1 - Page 24

‫שבהם‬ ‫התנאים‬ ‫מרצון?;‬ ‫חברה‬ ‫של‬ ‫פירוקה‬ ‫את‬ ‫המצדיק‬ ‫‪-‬‬ ‫‪deadlock‬‬ ‫)‬ ‫‪deadlock‬‬ ‫(‬ ‫סתום‬ ‫מבוי‬ ‫בעקבות‬ ‫יתערב‬ ‫בדלוור‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫עסקית‬ ‫הזדמנות‬ ‫של‬ ‫גזילתה‬ ‫להוכחת‬ ‫המחמירים‬ ‫התנאים‬ ‫בדירקטוריון;‬ ‫מבוי‬ ‫של‬ ‫אירוע‬ ‫לנוכח‬ ‫היושר‪,‬‬ ‫מן‬ ‫כסעד‬ ‫מרצון‬ ‫פירוק‬ ‫לחברה;‬ ‫השייכת‬ ‫בדירקטוריון‪.‬‬ ‫או‬ ‫בהנהלה‬ ‫‪deadlock‬‬ ‫–‬ ‫סתום‬ ‫‪Full‬‬ ‫‪Version‬‬ ‫לחצן‬ ‫על‬ ‫לחץ‬ ‫המלא‬ ‫המסמך‬ ‫לקריאת‬ ‫למטה‬ ‫המופיע‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬ ‫©‬ ‫גלובלי‬ ‫משווה‬ ‫משפט‬ ‫‪GCL‬‬