GCL Newsletter Newsletter 204 March 1 - Page 12

‫מיזוג‬ ‫עסקת‬ ‫לפרטי‬ ‫ביחס‬ ‫הדירקטוריון‬ ‫של‬ ‫הנאות‬ ‫הגילוי‬ ‫חובות‬ ‫‪:‬‬ ‫הנאות‬ ‫נאמנות;‬ ‫וחובות‬ ‫אמונים‬ ‫חובות‬ ‫;‬ ‫‪quasi‬‬ ‫‪appraisal‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שווי‬ ‫הערכת‬ ‫וסעד‬ ‫טענות‬ ‫להעלות‬ ‫הטיעון‬ ‫נטל‬ ‫מוטל‬ ‫מי‬ ‫על‬ ‫הלב;‬ ‫תום‬ ‫וחובות‬ ‫אמונים‬ ‫חובות‬ ‫הבחינה‪,‬‬ ‫במסגרת‬ ‫המניות‬ ‫לבעלי‬ ‫שגולה‬ ‫במידע‬ ‫שנפלו‬ ‫פגמים‬ ‫בדבר‬ ‫נטל‬ ‫מוטל‬ ‫מי‬ ‫על‬ ‫מלא?;‬ ‫מידע‬ ‫על‬ ‫התבססה‬ ‫האסיפה‬ ‫הצבעת‬ ‫האם‬ ‫אישרה‬ ‫אשר‬ ‫המניות‬ ‫בעלי‬ ‫אסיפת‬ ‫הצבעת‬ ‫כנגד‬ ‫וההוכחה‬ ‫הטיעון‬ ‫היה‬ ‫הדירקטוריון‬ ‫כי‬ ‫החשש‬ ‫מתעורר‬ ‫עת‬ ‫דירקטוריון‬ ‫החלטות‬ ‫ואישררה‬ ‫פטור‬ ‫סעיף‬ ‫של‬ ‫משמעותו‬ ‫המאושרת?;‬ ‫בפעולה‬ ‫אישי‬ ‫עניין‬ ‫בעל‬ ‫באחריות‬ ‫מנשיאה‬ ‫הדירקטוריון‬ ‫את‬ ‫הפוטר‬ ‫)‬ ‫‪exculpatory‬‬ ‫(‪provision‬‬ ‫של‬ ‫ההתאגדות‬ ‫במסמכי‬ ‫לעגן‬ ‫הזכות‬ ‫הזהירות;‬ ‫חובות‬ ‫הפרת‬ ‫בגין‬ ‫בגין‬ ‫באחריות‬ ‫נשיאה‬ ‫מפני‬ ‫הדירקטורים‬ ‫לטובת‬ ‫פטור‬ ‫סעיף‬ ‫החברה‬ ‫של‬ ‫הכללי‬ ‫החברות‬ ‫לחוק‬ ‫(‪189)b()7‬‬ ‫סעיף‬ ‫לפי‬ ‫האמונים‬ ‫חובות‬ ‫הפרת‬ ‫מיזוג‪,‬‬ ‫עסקת‬ ‫לאשר‬ ‫המתבקשים‬ ‫המניות‬ ‫לבעלי‬ ‫מהותי‬ ‫מידע‬ ‫מהו‬ ‫דלוור;‬ ‫הופכת‬ ‫דירקטור‬ ‫של‬ ‫אישית‬ ‫הטבה‬ ‫כל‬ ‫האם‬ ‫בפרוקסי?;‬ ‫לשלבו‬ ‫ושיש‬ ‫של‬ ‫‪-‬‬ ‫‪side‬‬ ‫‪dealings‬‬ ‫‪-‬‬ ‫צדדית"‬ ‫"עסקה‬ ‫כל‬ ‫האם‬ ‫אישי?;‬ ‫עניין‬ ‫לבעל‬ ‫אותו‬ ‫עניין‬ ‫לבעל‬ ‫אותו‬ ‫הופכת‬ ‫השלישי‪,‬‬ ‫הצד‬ ‫עם‬ ‫בחברה‬ ‫פנים‬ ‫איש‬ ‫או‬ ‫דירקטור‬ ‫המיזוג?‬ ‫בעסקת‬ ‫השלישי‬ ‫הצד‬ ‫עם‬ ‫החברה‬ ‫בהתקשרות‬ ‫אישי‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬ ‫©‬ ‫גלובלי‬ ‫משווה‬ ‫משפט‬ ‫‪GCL‬‬