gazetka bez igieł 4/2017 gazetka 12 (74)

Nr 4(75) 2017/18 Lipiec/Sierpień/Wrzesień Z espół Szkół Sp ecja lny c h p rzy Woj ewó dzki m Sz pit al u R eha bi lita c yj nym dla Dzi eci w Ja st rz ębi u -Z d roj u W TYM NUMERZE : Tomasz Kabis znowu u nas…………...2 My w Orthogonie………………………2 Wyprawa do schroniska………………3 Rozpoczęcie roku szkolnego………….3 Wakacje Wakacje— —fotoreportaż………………...3 Ogólnopolski Dzień Bez Ofiar Śmier- telnych Na Drogach…………………...4 Plener Malarski w parku……………...6 Magiczna Podróż Bajkowozem……….7 Akcja „dla Roberta”……………………8 My nie gryziemy……………………….8 Zachowaj Trzeźwy Umysł…………….9 „Z historią za pan brat” - Tadeusz Ko- ściuszko………………………………..10