Gazeta Ubezpieczeniowa - wydanie elektroniczne nr 6-2016

Nowe technologie – nowe dochody – str. 2 dr Jerzy Podlewski 6 (878) TYGODNIK 9 – 15 II 2016 Rekomendacja Z nie tylko dla banków str. 22 NR INDEKSU 351 210 ISSN 1428–7501 ROK XVIII CENA 7,90 ZŁ (w tym VAT 5%) aktualności pismo środowisk ubezpieczeniowych i finansowych e-mail: bozena.wysocka@gu.com.pl www.gu.com.pl G A Z E TA T U R YS T YC Z N A Szalej bezpiecznie! ● Ekonomiczny wymiar turystyki – 11 ● InterRisk: Zabezpiecz swoje lokum – 12 ● DRB: Podróż autokarem a odszkodowanie – 12 ● Compensa: Jak przygotować dziecko na obóz zimowy – 13 ● Mondial Assistance: Polisa szkolna to za mało – 13 ● PZU SA: Dziecko na feriach – 13 ● EAP: Białe szaleństwo – 14 ● Ubea.pl: Co powinien wiedzieć narciarz? – 14 ● PIU: Dobrze ubezpieczeni na ferie – 15 ● EAP: Ostrożnie z wirusem Zika – 15 „Polisa-Życie” rośnie szybciej niż rynek Rozmowa z Wiesławem Szermachem, prezesem zarządu „Polisa-Życie” TU SA Vienna Insurance Group czytaj na str. 3