Gazeta Ubezpieczeniowa - wydanie elektroniczne nr 47/2014

KNF: Brokerzy zarabiają coraz więcej – str. 18 47 (815) dr Katarzyna Malinowska TYGODNIK Brokerze, reguluj się sam str. 19 25 XI – 1 XII 2014 NR INDEKSU 351 210 ISSN 1428–7501 ROK XVI CENA 7,90 ZŁ (w tym VAT 5%) aktualności pismo środowisk ubezpieczeniowych i finansowych e-mail: bozena.wysocka@gu.com.pl www.gu.com.pl BROKER Coverholderzy ● deregulacja ● floty ● grupówki ● leasingi ● wojna cenowa ● ubezpieczenia zdrowotne Witold Janusz, Lloyd’s str. 9 Łukasz Zoń, SPBUiR str. 10 Jacek Kliszcz, Konstanta str. 10 Konrad Owsiński, LINK4 str. 12 Maciej Dylewski, Małgorzata Jackiewicz, SKOK Ubezpieczenia str. 14 Michał Jakubowski, UNIQA str. 15 Adam Dwulecki, Gothaer str. 16 Tomasz Knapiński, ING Życie str. 17