Gazeta Ubezpieczeniowa - wydanie elektroniczne nr 19/2014

Wytyczne KNF, czyli kij w mrowisko! – str. 2 19 (787) Monika Górska Coaching – moda czy metoda? TYGODNIK 13 MAJA 2014 R. str. 18 NR INDEKSU 351 210 ISSN 1428–7501 ROK XVI CENA 7,90 ZŁ (w tym VAT 5%) aktualności pismo środowisk ubezpieczeniowych i finansowych e-mail: bozena.wysocka@gu.com.pl www.gu.com.pl SIGNAL IDUNA – niemiecka solidność na polskim rynku – niemiecka solidność na polskim rynku SIGNAL IDUNA podczas SIGNAL IDUNA podczas spotkania z brokerami spotkania z brokerami w Muzeum Powstania w Muzeum Powstania Warszawskiego przedstawiła Warszawskiego przedstawiła swoje unikatowe rozwiązania swoje unikatowe rozwiązania ubezpieczeniowe, ubezpieczeniowe, dedykowane klientom dedykowane klientom grupowym. grupowym. POLECAMY ● POLITYKA AKWIZYCJI PZU Zakup medycznych spółek Orlenu str. 7 ● Co zapewnia EKUZ? str. 8 ● BRANŻA UBEZPIECZENIOWA NA ŚWIECIE W KWIETNIU W cieniu konfliktu ceny polis spadają str. 11 ● Czy ubezpieczenie na życie może być kosztem dla spółki? str. 16 czytaj na str. 12–13 TRZECIM OKIEM ● INSPIRACJE Jak być świetnym str. 22 BANCASSURANCE Każda liszka W oczekiwaniu swój ogonek chwali na Rekomendację U IK zganił instytucje zajmujące się ochroną polskiego konsumenta, nie wskazał jednak ważnego czynnika, sprawiającego, że prawa polskiego konsumenta są chronione w niedostatecznym stopniu – ludzkiego. Jestem damą, więc zatytułowałam swój felietonik „Każda liszka swój ogonek chwali”, choć powinnam dosadniej: Każdy... na swój strój. Po prostu urzędy powołane dla dobra konsumenta zachowują się przeważnie jak szlachcic na zagrodzie. N Nie konsultują wzajemnych projektów – chyba że muszą, nie współdziałają ze sobą – chyba że muszą. Poza nielicznymi wyjątkami (najlepiej, i to od 15 lat, te dobre przypadki znam u Rzecznika Ubezpieczonych), wszyscy są na siebie wzajemnie poobrażani. Zwyczajnie i po ludzku. dr Bożena M. Dołęgowska-Wysocka O raporcie NIK czytaj na str. 3 2013 r. spadła sprzedaż ubezpieczeń na życie w bankach, a udział bancassurance w dystrybucji polis życiowych spadł o niemal 7 pp. Część ekspertów ocenia, że może mieć to związek z wchodzącą w życie w listopadzie Rekomendacją U, która ma rozdzielić podwójną rolę, jaką odgrywają banki – ubezpieczającego i pośrednika finansowego. czytaj na str. 5 W WYDARZENIA MIESIĄCA Kwiecień 2014 czytaj na str. 3