Gazeta Ubezpieczeniowa - wydanie elektroniczne nr 12-2016 - Page 4

Gazeta Ubezpieczeniowa nr 12 (884) 22–28 marca 2016 www.gu.com.pl MINĄŁ TYDZIEŃ 4 WYNIKI FINANSOWE ZA 2015 R. Aviva druga w branży pod względem zyskowności Wzrost przychodów ze składek w obu sektorach działalności, wysoki poziom rentowności, dobre rezultaty nowej sprzedaży w „życiówce” – to najistotniejsze osiągnięcia uzyskane w 2015 r. przez polski biznes Aviva. W yniki 2015 r. pokazują, że Aviva ma receptę na rozwój, gdy na rynku ubezpieczeń zachodzą zmiany regulacyjne i prokonsumenckie. – Tą receptą jest koncentracja na istocie ubezpieczeń – czyli na ochronie zdrowia, życia, dochodów i majątku klientów, wielokanałowa dystrybucja oraz szersze zastosowanie narzędzi cyfrowych – powiedział Adam Uszpolewicz, prezes grupy Aviva w Polsce. – Mamy silną pozycję kapitałową i bardzo dobre wyniki finansowe. Aviva jest drugą firmą w branży pod względem zyskowności i należy do najlepszych płatników podatku CIT wśród ubezpieczycieli. W 2015 r. grupa Aviva zapłaciła ok. 260 mln zł podatku CIT, co według naszych szacunków stanowi ok. 1% wpływów budżetu z tego tytułu. Adam Uszpolewicz Działalność życiowa W 2015 r. Aviva TUnŻ zebrała 2213,7 mln zł składek, o ponad 150 mln zł więcej niż rok wcześniej (2061,5 mln zł). Wartość nowego biznesu w ubezpieczeniach na życie i emerytalnych wzrosła w stosunku do roku poprzedniego o 13%, do 378 mln zł (335 mln zł w 2014 r.). – Miniony rok był kolejnym, w którym zwiększyliśmy wartość nowego biznesu w segmencie życiowym. Wzrost nowego biznesu pokazuje, że nasze produkty trafiają w punkt zmieniających się oczekiwań klientów i że mamy właściwy model dystrybucji. Według naszych szacunków Aviva zajmowała pierwsze miejsce na rynku pod względem nowej sprzedaży ubezpieczeń życiowych w 2015 r. – skomentował Adam Uszpolewicz. – Składkę brutto w ubezpieczeniach na życie zwiększyliśmy w ub.r. o ponad 7%, podczas gdy cały rynek prawdopodobnie zanotował spadek. Wzrost składki zawdzięczamy też produktom trzeciofilarowym IKZE i IKE (na te rachunki klienci w 2015 r. wpłacili w sumie ponad 173 mln zł) Wysokie wzrosty Pramerica Życie Ubiegły rok był udany dla Pramerica Życie TUiR. Sprzedaż wzrosła o ponad jedną dziesiątą, a zysk netto o prawie trzy czwarte. N a koniec 2015 r. przypis składki brutto Pramerica Życie wyniósł 226 mln zł. Był to rezultat o 11% wyższy od uzyskanego w 2014 r. (203,89 mln zł). Z działalności bezpośredniej (spółka prowadzi działalność także w obszarze reasekuracji czynnej) towarzystwo zebrało 205,93 mln zł – o 12% więcej niż przed rokiem (184,12 mln zł). Aż o 71% wzrósł zysk netto ubezpieczyciela – jego wynik finansowy netto po 4 kwartałach ub.r. uplasował się na poziomie 7,03 mln zł (4,11 mln zł rok wcześniej). Towarzystwo wypłaciło w sumie 69,06 mln zł odszkodowań i świadczeń brutto – o 15% więcej niż rok wcześniej (59,93 mln zł). Pramerica Życie utrzymała wysoki poziom bezpieczeństwa środków powierzonych przez klientów, określany poprzez wskaźnik pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywami spółki (141% na koniec 2015 r.) oraz wskaźnik pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi (313%). ■ oraz ubezpieczeniom grupowym (składka brutto z tej linii biznesowej wyniosła 311 mln zł). Roczny zysk netto spółki uplasował się na poziomie 795,7 mln zł, o niemal 190