Gazeta Ubezpieczeniowa - wydanie elektroniczne nr 12-2016 - Page 3

Gazeta Ubezpieczeniowa nr 12 (884) 22–28 marca 2016 www.gu.com.pl MINĄŁ TYDZIEŃ 3 WYNIKI FINANSOWE ZA 2015 R. Duży spadek zysku Grupy PZU Z e skonsolidowanego raportu rocznego zakładu za ub.r. (dane wg MSSF) wynika, że przez 12 miesięcy ub.r. zakład zarobił netto 2342,19 mln zł – o 21,08% mniej niż w roku poprzednim (2967,63 mln zł). To najniższy zysk netto od czasu debiutu giełdowego PZU SA. Jedną z przyczyn tak znaczącej obniżki był wyraźny spadek przychodów z działalności lokacyjnej wskutek złej koniunktury na rynkach finansowych. Na koniec ub.r. wskaźnik ten osiągnął wartość 1739,28 mln zł – o 34,29% niższą od uzyskanej w 2014 r. (2646,91 mln zł). Według zakładu, do takiej zmiany pr