Garden of Life - Page 34

cookie smooth seznamte se s ie Gwen Marzano RAWFit Kvalifikovaná RAW Vegan šéfkuchařka & odbornice Garden of Life Recepty RAW Fit je velmi snadné užívat. Stačí smíchat 1 odměrku s 250 ml vody nebo neslazeným mandlovým mlékem a můžete si vychutnat! Pro rozmanitost můžete vyzkoušet některé další recepty. of Life 1 odměrka P erfect Food Čokoláda Garden of L ife 1 ½ šálku zm razených ko usků banán u 2 šálky nesla zeného man dlového mléka Gwen je tady, aby vám pomohla s některými RAW Fit recepty a nápady k začlenění vašeho nového výživového plánu. probud it se a p Toto smoo thie mi přip Porce: 1-2 omín vysokým ob sahem bílkov á syrové těsto na cook ie in, nízkým ob s, ale je veg anské, raw, sahem cukr s u a plné živi 1 odměrka R n. Není nic AW Fit Gar lepší! den rotřepa 8-10 kapek tekuté stév ie s příchutí van ilka t 1 odm ěr Garde ka RAW Fit n of L Marley ife Coffee 2 šálk Porce: y nesla 1-2 zenéh mléka o man dlovéh o PŘÍPR 1 lžičk AVA: U a Chia mís semín in gredie ek 8-10 k nce kr těte všechn apek t y omě le š e jk ru a ekuté du do stévie skořic sekund protřepejte a e si 20 . Přide jt protře pte. Už e led a znov 6 kost u ijte si t ek led koktejl ent u hned p o ránu o skvělý ! PŘÍPRAVA: Dejte všechn y složky do m ixéru a rozm ixujte na jemnou st rukturu. Vychutnejte si lahodné co okie bez pocitu vi ny! ky č i l u k y e l r a nepečené m 20 Porce: asi k e lič ku rozsekejte : V mixéru A V A li R ÍP Ř P hy aby mě offee mové ořec C a d y . a e e k rl c a a u m o M m RAW Fit podobnou 1 odměrka strukturu kos, o k l, e sů if , L e f tl dejte da hů Garden o ři c P ře mixujte o a h d c e ý ý olej, m adamov v k a so m o k u o lk k ěs. 1 ½ šá znikne sm o kokosu dokud nev rouhanéh vu mixujte o st n z u a lk u šá d ½ Přidejte vo jí. h datlí vše nespo 6 sušenýc dokud se ré obalíte te je k , le y o k e kulič sového řt o o k o tv k y okosu. V e u p íc ½ lž uhaného k vého siru ro ro st o v m e ja tk o zby dobu du neb lednici po 1 lžíce me kladujte v S dy dnů. ½ lžíce vo až dvou tý li špetka so PAGE 31