Frivillighefte 2019 - Page 9

09 FE STS P I L L E N E I BE R GE N 2 019 ADMIN : Gratis inngang m/ledsa- ger ved ledig kapasitet. Prioritert inngang i kø. FESTIVAL STAFF : Gratis inngang ved ledig kapasitet. Stiller seg i kø. VOLUNTEER : Gratis inngang ved ledig kapasitet. Stiller seg i kø. Publikumsvert på jobb gis inngang før frivillige i kø, men etter Admin. CREW : Gratis inngang ved ledig kapasitet. Stiller seg i kø. ARTIST : Gratis inngang på 4 arr. ved ledig kapasitet, maks 2 bill. per arr. Billettene hentes i Fest- spillenes billettbod på Festplassen, samme dag som arrangementet av- holdes, mot fremvisning av artistpasset. Det er ikke mulig å forhåndsre- servere fribilletter eller å møte opp på arena uten billett. W W W. FI B. N O PARTNER : Gratis inngang m/ ledsager ved ledig ka- pasitet. Stiller seg i kø. Kan hente ut billetter til i FiBs billettbod til arrangement samme dag. PRESS : Gis ikke inngang på pass. 09