Frivillighefte 2019 - Page 8

08 FE STSPILLE N E I BE R GE N 2 019 Festspillpass (ID-kort) Alle pass gir:  får passinnehaver utskrevet gratis- billett ved å henvende seg i billettbo- den på festplassen fra 30 minutter før forestillingsstart. 20 % rabatt på mat på Festspillspisestedene ¡ ¡ Adgang til de fleste forestillinger med ledig kapasitet. ¡ ¡ Man kan ikke ta ut fribilletter el- ler gå inn på passet på følgende arrangement: OBS: ID-kortet er personlig og skal ikke benyttes av andre enn passinnehaver. På konserter med stor pågang organiserer vertsansvarlige kø for passinnehavere, som slip- per inn først etter publikum med billett. Det opereres ikke med gjes- teliste i dør. Første dag av åpningsforestillingen Venter (22. mai). ¡ ¡ Komponisthjemmene Lysøen, Siljustøl og Griegs Villa. ¡ ¡ Samarbeidsarrangement der Festspillenes priser og rabatter ikke er gjeldende. Disse er merket på fib.no og i programkatalogen. ¡ ¡ På DNS må man ha billett for å komme inn, men det er ikke mu- lig å hente ut via teaterets billett- luke. Hvis det er ledige billetter 08 #FE STSP I L L E N E 19