Frivillighefte 2019 - Page 7

FE STS P I L L E N E I BE R GE N 2 019 07 Billetter og salg Salgskoordinator Ansvar for billettsalg i døren: Billettbod, salg på arena og innslipp Festspillene i Bergens egne Kjersti-Lill Sørgård billettselgere Tlf. 975 41 694 Håkonshallen, Studio Bergen, Universitetsaulaen, kirkene og Festspillenes billettbod Festplassen (billettboden). på Festplassen Åpner 20. mai kl 12:00 Egne billettutsalg Holder åpent hver dag til og med 4. Grieghallen, Oseana, Troldsalen, juni mellom kl 09:00–19:30 og ved Siljustøl og Lysøen. kveldsarrangement på Festplassen. Ikke billettsalg i døren Tlf. 480 31 530 Griegs villa på Troldhaugen, DNS. Grieghallens billettkontor / Revy og Teaterservice Tlf. 55 21 61 50 E-post: Post@revyogteater.no Billettsalg på arena Resterende billetter selges på de fleste arenaer fra én time før arran- gementsstart. Uavhentede billetter legges fortløpende ut for salg på fib. no og publikum kan oppfordres til å kjøpe billettene sine på nett – da unn- går de også avgift på 25 kr per billett. Frivillige Cornerteateret har ikke egen bil- lettselger, men en ipad tilgjenge- lig dersom kunder ønsker å kjøpe billett i døren. Vertsansvarlig og publikumsvertene må kunne hjelpe publikum dersom de har behov for hjelp. Det vil også bli plassert ipad for billettsalg i billettboden og i Håkonshallen. For Hotel Ullensvang, Fjellhallen på Os og Løo i Bekkjarvik avkla- res behov for eget salgspersonell ut ifra billettsalget tettere opp til arrangementsdagene. W W W. FI B. N O 07