Frivillighefte 2019 - Page 4

04 FE STSPILLE N E I BE R GE N 2 019 Kjære frivillig Tusen takk for at du har valgt å være med oss under Festspillene i 2019. De frivilli- ge i Festspillene spiller en viktig rolle som bindeledd mellom artister, publikum og den dedikerte staben i organisasjonen. Kunsten kan åpne opp for refleksjon og ettertanke, den kan tilby bilder og fortellinger om det å være menneske. Sammen skal vi i festivalen skape et in- spirerende rom, der mennesker kan mø- tes og oppleve det forunderlige, nemlig Festspillene er et varemerke som har blitt at vi ser verden på nye måter og forelsker kultivert gjennom snart 70 år. Alt vi driver oss i det skapte og i hverandre. med er av høyeste kvalitet. Gud ligger i detaljene, det gjelder selvfølgelig også Festspillene i Bergen ønsker å avspeile vår relasjon til publikum og artister, som mangfoldet i verden, med Fornøyelser, skal oppleve at vi er det beste vertskap Forbindelser og Forstyrrelser. Vi ønsker å ta et samfunnsansvar og bidra til å ska- i verden. pe rom for nye opplevelser i samfunnet. Som frivillig er det du som tar imot både Vi lever i en tid i rask endring og Festspil- artister og publikum som kommer fra lene skal speile fortid, nåtid og ha mot til fjern og nær. Derfor er du en nøkkelper- å gi et glimt av fremtiden. Jeg håper du son blant alle oss som arbeider med å får noe av alt dette med deg i årets flere skape positiv unntakstilstand i Bergen i hundre arrangementer! 15 dager. Du er Festspillenes ansikt utad! Hjertelig velkommen som frivillig – Årets festival har «lengsel» som over- sammen skal vi snu opp ned på det gripende tema. Vi inviterer alle, store og meste i to uker. Det blir en skikkelig fest! små, gamle og unge, til å drømme med oss. Jeg vil påstå at kunsten er samfun- nets måte å drømme på, og håper også at du vil være med oss og dele dine håp og din lengsel for en bedre fremtid på pla- neten. Jeg inviterer deg til å leke seriøst Anders Beyer med oss i Festspillene. Festspilldirektør 04 #FE STSP I L L E N E 19