Frivillighefte 2019 - Page 32

FESTSPILLENE I BERGEN www.fib.no E-post: info@fib.no Telefon: 55 21 06 30 Postboks 183 Sentrum, 5804 Bergen Vaskerelvsmauet 6, 5014 Bergen REDAKSJON Festspillene i Bergen Design og konsept: Anti Bergen Trykkeri: Bodoni #festspillene19 #fibfrivillig19 Festspillene får offentlige tilskudd fra: Grieg Foundation | Per Gunnar Strømberg Rasmussen v/Strømberg Gruppen | Ekaterina Mohn | Terje Lønne |Espen Galtung Døsvig v/EGD | Yvonne & Bjarne Rieber v/AS Rika | Kristin og Johan Odvar Odfjell v/JO Odfjell