Frivillighefte 2019 - Page 26

FE STSPILLE N E I BE R GE N 2 019 26 Opptak Introduksjoner og debatter Det gjøres både TV- og radioopptak under Festspillene. På disse fore- stillingene stenges dørene presis, og det er ekstra viktig å være stille. Alle Ordskifte-arrangementer hol- des på norsk, med unntak av dis- se arrangementene som holdes på engelsk: Arenaasvarlige skal ha mer infor- masjon om hvilken forestillingene dette gjelder. Playing with Peer Gynt Dancing to music ¡ ¡ Meet the Artist Robert Wilson ¡ ¡ Festival Composer Unsuk Chin ¡ ¡ Writing a tragedy (SS Mendi Dancing the Death Drill) ¡ ¡ ¡ ¡ Mer informasjon om introduksjone- ne finnes under omtalen av hvert enkelt arrangement i programmet og på nettsider. Her kan man også lese mer om samtale- og debattpro- grammet. 26 #FE STSP I L L E N E 19