Frivillighefte 2019 - Page 25

FE STS P I L L E N E I BE R GE N 2 019 FE STS PI LLE N E I B E RG E N 25 2 2 . MAI — 0 5 . J U N I 20 1 9 UNDER 30 ÅR? KUN KR 190 GRIEGHALLEN 26 . M A I K L 1 9 : 0 0 SE MER WWW.FIB.NO/MANES Manes /Av La Fura dels Baus En fysisk og ekstrem forestilling som utforsker det felles menneskelige: fødsel, død, sex og mat. Uten en lineær historiefortelling vises flere scener samtidig, hvor forskjellige verdener deler tid og rom – og dere i publikum vandrer midt oppi det hele. W W W. FI B. N O 25