Frivillighefte 2019 - Page 23

FE STS P I L L E N E I BE R GE N 2 019 23 Infostand Å PE NT 22. mai-02. juni kl 11–18 03.–05. juni vil den være åpen 12–16. Tlf: 906 64 358 På Festplassen finner dere vår in- fostand. Den fungerer som infor- masjonspunkt for både artister, publikum og frivillige, og blir ofte brukt som leveringsstasjon for ad- ministrasjonen. Denne bemannes av frivillige. Infostanden åpner 22. mai W W W. FI B. N O 23