Frivillighefte 2019 - Page 16

9 Håkonshallen P 18 1 P 5 BR STRA N D GA TEN ST RA ND YG GE N i KA IE N P 14 P M A RK EV 7 P 11 Studio Bergen TEG AT E N Den Nationale Scene 2 10 5 Turistinformasjon Parkeringsplass Billettutsalg Infostand Dreggekaien & båt til Lysøen Buss til komponisthjemmene Båt til Cornelius Sjømatrestaurant F Fløibanen Festspillspisested. Se s. 20–24. Se også www.fib.no/arenakart i P NØS EI EN 16 HÅ KO NS GA TE N