Frivillighefte 2019 - Page 14

FE STSPILLE N E I BE R GE N 2 019 14 Oseana Kunst- og Kultusenter Siljustøl Museum ADR E SS E : A DRE SSE : Mobergsbakken 20, 5200 Os Siljustølveien 50 TLF: TL F: 917 50 231 55 92 29 92 KAPASI T E T: V E RTSA NSVA RL I G FA MI L I E DAG: 490 Birthe-Lisbeth Ludvigsen, 995 29 138 BI LLE T TSA LG : TRA NSPORT Oseana selger noen billetter via annet (IKKE FAMILIEDAG PÅ SILJUSTØL): billettsystem også like i forkant av arran- Busstransport fra Strandkaien ved Tu- ristinformasjonen/Mathallen inkludert gementsstart. i billetten. TR AN S PO RT: Skyss-buss nr. 600 (perrong L) fra Ber- KONSE RT KL 15: 0 0 Avreise kl 14:00, retur kl 16:30 gen bystasjon til Osøyro. Utefor Bergen: Rekstensamlingene ADR E SS E : Statsminister Michelsens veg 34, 5230 Paradis TLF: 55 12 31 00 / 930 04 832 KAPASI T E T: 100 Se fib.no/arenaer for utfyllende informa- sjon. TILG JE N GE LI G HE T: Begrenset tilgjengelighet for bevegelses- hemmede, men det er mulig å få inn en rullestol i bakkant av lokalet TR AN S PO RT: Baroniet Rosendal Bekkjarvik, Løo Fjordahallen, Kinsarvik Hotel Ullensvang Knarvik Kyrkje Solstrand Hotell & Bad, Fjellhallen Utearrangement : 7 Festspillplassen (ute) A DRE SSE : Bybanestopp Paradis eller Fantoft, buss Festplassen nr 51, 53 eller 67 fra Bergen sentrum til Fjøsangerlokket. Parkeringsplasser i om- TL F: 924 07 360 rådet. AV V I KL E R: Marte Ådland BI L L E TT: Billettboden på Festplassen. 14 #FE STSP I L L E N E 19