Frivillighefte 2019 - Page 13

FE STS P I L L E N E I BE R GE N 2 019 Arenaer utenfor kartet 13 Fløyen, Amfiet KA PASI TE T: Edvard Griegs Troldhaugen 60-80 sitteplasser i tillegg til ståplasser A D RE SS E : Troldhaugveien 65 T LF : rundt amfiet. Museet Lysøen 55 92 29 92 A DRE SSE : KAPASI TE T: Museet Lysøen, 5215 Lysekloster Troldsalen: 189 Villaen: 53 TL F: B I LLE T TSA LG : PUBL I KUMSGUI DE : 56 30 90 77 Museet selger billetter til Troldsalen. I vil- Ann Karin Kvamme, 920 53 346 laen selges det ikke billetter i døren. KA PASI TE T: T I LGJE N G E L IG HE T: 120 Rullestolrampe. Handikaptoalett i BI L L E TTSA LG: Troldsalens foajé. Egen billett for rulle- Museet selger billetter ved ledig kapa- stolbrukere må bestilles på forhånd for sitet. arrangementer i villaen. TI LGJENGEL I GH E T: T RAN S PO RT: Bakken opp fra båten er svært bratt og Busstransport fra Strandkaien ved Tu- man bør derfor ha assistanse. NB! Kan ristinformasjonen/Mathallen inkludert i ikke ta imot elektriske rullestoler. billetten. TRA NSPORT: KON S E RT K L 1 8: 0 0 Avreise kl 17:00, retur kl 19:30 KON S E RT K L 1 9: 3 0 Avreise kl 18:30, retur kl 21:00/21:30 KON S E RT K L 2 0 : 0 0 Avreise kl 19:00, retur kl 21:30 KON S E RT K L 2 2 : 3 0 Avreise kl 21:30, retur kl 24:00 Alle avganger MÅ gå presis. Båttransport fra Dreggekaien (vis-à-vis Hotel Havnekontoret) inkludert i billet- ten. Båten går presis, vær ute i god tid. KONSE RT KL 11: 30 : Avreise kl 10:00, retur kl 14:00 KONSE RT KL 14: 30 : Avreise kl 12:45, retur kl 16:15. Båtturen tar ca. 50 minutter. Publikum kan velge å kjøre til Buena kai og ta Lysøens egen båt over. Båten har ekstra avganger i forbindelse med kon- sert, men billetten til Lysøens egen båt er ikke inkludert i konsertbilletten. Den- ne båten tar ikke rullestoler. W W W. FI B. N O 13