Frivillighefte 2019 - Page 12

FE STSPILLE N E I BE R GE N 2 019 12 9 Håkonshallen V ERTSA NSVA RL I G: ADR E SS E : Bergenhus festning, Bradbenken TLF: 55 31 60 67 VERTSA N SVAR L IG : Helene Myksvoll, 922 84 048 KAPASI T E T : 420 Elise Bergsagel, 959 35 169 Maria Helena Nerhus, 481 73 903 KA PASI TET: 140 BI L L ETTSA LG: Festspillene i Bergens egne billettselgere TI LGJE NGEL I GH E T: Ordinært plass til to rullestoler, men mu- lighet for inntil ti hvis dette varsles på for- Festspillene i Bergens egne billettselgere. hånd. HC-toalett tilgjengelig. Ipad også tilgjengelig om kunder ønsker å TRA NSPORT: kjøpe billett i døren. Bil kan kjøres frem til døren for av- og på- TILG JE N GE LI G HE T: stigning. Noen merkede parkeringsplas- Begrenset. Trapp opp fra gateplan. Hå- ser i området. Nærmeste parkeringshus konshallen er ikke tilpasset bevegelses- er Klostergarasjen. hemmede. BI LLE T TSA LG : TR AN S PO RT: Biler med HC-bevis kan kjøre inn på Ek- 12 serserplassen for av- og påstigning. Nær- meste parkeringshus er Rosenkrantz. . 13 10 Lille Ole Bull ADR E SS E : Øvre Ole Bulls plass 3 TLF: 55 32 11 45 BI LLE T TSA LG : Torgallmenningen Universitetsaulaen A DRE SSE : Muséplassen 3 TL F: 55 58 00 00 KA PASI TE T: Ca. 400 BI L L E TTSA LG: Billetter kjøpes via De Litterære Fest- Festspillene i Bergens egne billettselgere spill. Festspillenes priser og rabatter er TI LGJENGEL I GH E T: ikke gjeldende Tilrettelagt for rullestol. 11 Studio Bergen ADR E SS E : Nøstegaten 119 TLF: NB! K APASITET ER CIRK A-TALL . 55 30 86 80 12 #FE STSP I L L E N E 19