Frivillighefte 2019 - Page 11

FE STS P I L L E N E I BE R GE N 2 019 5 Den Nationale Scene (DNS) V E RTSA NSVA RL I G: Engen 1 Marthe Serck-Hanssen, 470 56 175 Birthe-Lisbeth Ludvigsen, 995 29 138 T LF : UTE : A D RE SS E : 11 55 54 97 00 se «utearrangement» KAPASI TE T: TL F: Store Scene: 455 Lille Scene: 70 Teaterkjelleren: 180 55 21 61 00 B I LLE T TSA LG : V E RTSA NSVA RL I G: 8 Grieghallen Helene Oestrich, 997 18 378 Maria Helene Nerhus, 481 73 903 Ikke billettsalg i døren. T I LGJE N G E L IG HE T: Billetter til rullestolplasser må kjøpes på forhånd (DNS tlf. 55 60 70 80). Mulighet for rullestol på Store Scene og Teaterkjel- leren, men ikke på Lille Scene. Handikap- toalett. Teleslynge på alle scener. Behov om dette må opplyses om på forhånd. KA PASI TE T: Griegsalen: 1610 Peer Gynt-salen: 300/500 Grieghallens foajé, 2. etasje: 200 VR-lounge: 12 VR-briller BI L L E TTSA LG: Festspillenes billettkontor i Grieghallen, Bil kan kjøres frem til døren for av- og på- Revy & Teaterservice stiging. Parkering i Klostergarasjen eller TL F: 5 5 21 61 50 Markeveien parkeringshus/Citypark. TI LGJENGEL I GH E T: Griegsalen: Billetter til rullestolplasser bør 6 Edvard Griegs plass kjøpes på forhånd, ring 55 21 61 50. Heis Benyttes kun som arena under åpnings- fra foajeen i 1. etasje til foajeen i 2. etasje. Toalett ved inngang A i 1. etasje og i fo- seremonien. ajeen i 2. etasje. Infrarød distribusjon av VE RTSA N SVA R L IG : lyd. Mottakere er tilgjengelig for utlån ved Maria Helena Nerhus, 481 73 903 hovedinngangen. T RAN S PO RT: 7 Festspillplassen (festplassen) T E LT E T: KAPASI TE T : TRA NSPORT: Parkering i Grieg-garasjen, rett under Grieghallen. 150-350 W W W. FI B. N O 11