Frivillighefte 2019 - Page 10

FE STSPILLE N E I BE R GE N 2 019 10 Arenaoversikt 1 Bergen domkirke TI LGJE NGEL I GH E T: Heis tilgjengelig for rullestolbrukere. Han- dikaptoalett ved musikkavdelingen. ADR E SS E : Domkirkeplassen 1 KAPASI T E T: TRA NSPORT: 500 Bil kan kjøres frem til døren for av- og påstiging. Nærmeste parkeringshus er Rullestolinngang med rampe fra utsiden ByGarasjen. befinner seg på baksiden av kirken. Han- dikaptoalett. 4 TILG JE N GE LI G HE T : Cornerteateret TR AN S PO RT: A DRE SSE : Bil kan kjøres frem til døren for av- og Kong Christian Frederiks plass 4 påstiging. Nærmeste parkeringshus er TL F: Rosenkrantz eller ByGarasjen. 416 88 376 BI LLE T T: Festspillene i Bergens egne billettselgere KA PASI TE T: 200 2 Bergen Kunsthall V E RTSA NSVA RL I G: Helene Oestrich, 997 18 378 (My Baby is a Queen) Maria Helena Nerhus, 481 73 903 (Frog- man) ADR E SS E : Rasmus Meyers allé 5 BI LLE T T: Billetter selges i Bergen Kunsthalls re- sepsjon. Billetter er ikke tilgjengelig hos BI L L E TTSA LG: Ipad tilgjengelig om kunder ønsker å kjø- Festspillene. pe billett i døren. 3 Bergen Offentlige Bibliotek ADR E SS E : Strømgaten 6 TLF: 55 56 85 00 KAPASI T E T: Musikkavdelingen: 200 Amalies Hage: 150 10 TI LGJENGEL I GH E T: Universell utforming i 1. etasje med ad- gang for rullestolbrukere til alle scener. Ikke heis til 2. etasje. Handikaptoalett tilgjengelig. TRA NSPORT: Bil kan kjøres frem til døren for av- og påstigning. Parkering mellom VilVite og Cornerteateret. #FE STSP I L L E N E 19