Forældrevejledning til "Kan I forstå mig" Forældrevejledning (2005) - Page 9

Fakta om autisme og Aspergers syndrom Historie Diagnosen autisme har været kendt siden 1940´erne, hvor den østrigsk-amerikanske læge og psykiater Leo Kanner beskrev børn med infantil autisme via sit virke på Johns Hopkins Hospital, i Baltimore, i USA. Den østrigske børnelæge Hans Asperger beskrev en næsten tilsvarende gruppe børn samtidigt, nemlig i 1944. Hans Asperger brugte ligesom Leo Kanner begrebet autisme til at beskrive børnene. Ordet autisme er af græsk oprindelse: ???? ?? (autos) som betyder selv. Hans Aspergers publikationer blev dog først mange år senere oversat til engelsk og bearbejdet af den engelske forsker Lorna Wing, der introducerede begrebet Apergers syndrom i 1981. I mange bøger om børn og om autisme kan man læse, at 75 % af alle børn med autisme er mentalt retarderede. Dette var gældende indtil 1992, hvor gruppen af mennesker med autismetilstande blev udvidet. Man begyndte ved den tid at bruge diagnosen Aspergers syndrom, og man talte også om højtfungerende mennesker med autisme. I 1994 blev Verdenssundhedsorganisationen WHOs internationale diagnosemanual ICD-10 udnævnt til den officielle diagnoseliste i Danmark, og den gruppe børn, som Sofie tilhører, blev anerkendt som havende en funktionsnedsættelse. Siden da er der sket meget med undervisnings- og behandlingsmetoder, og livskvaliteten for mange børn og unge med autisme og Aspergers syndrom er blevet tydeligt forbedret. 9