Forældrevejledning til "Kan I forstå mig" Forældrevejledning (2005) - Page 8

de vanskeligheder, det har. Når barnet begynder at forstå sig selv og præmisserne for dets måde at være anderledes på, vil det for alvor få anvendelige og konstruktive redskaber til at tackle udfordringerne i hverdagen – uden at det går ud over selvtilliden. Sofie siger i sin bog, at hun godt kan lide sig selv. Det er det, vi alle ønsker at opnå med vore børn. Forældrevejledningen rummer et stærkt budskab om at gå til udfordringerne med udgangspunkt i indlevelse i den autistiske verden – hvis vi lærer at forstå, hvordan verden ser ud igennem vore børns briller, lærer vi at være tolerante og at kompensere. Det gør det rimeligt, at barnet skal behandles på en anden måde end andre børn. Det hele handler om tilgang – om at forstå, at vi ikke kan indrette vore børn efter verden, men at vi bliver nødt til at sørge for, at verden kommer vores børn i møde. Katrine Hald Kjeldsen Mor til Laura 8