Forældrevejledning til "Kan I forstå mig" Forældrevejledning (2005) - Page 74

Vermeulen, P.: Jeg er noget helt særligt. At introducere børn og unge til deres autismespektrumsforstyrrelse, Dansk psykologisk Forlag, 2001. Vestergaard, A. & Eriksen, M.: Det kommer ikke af sig selv, Langagerskolen 2002. Selvbiografier / bøger skrevet af pårørende / romaner: Nielsen, F.: Jeg-saga, Hans Reitzel, 2001. Gerland, G.: Et rigtigt menneske, Gyldendal, 1998. Gerland, G.: Det er godt at spørge. Om Aspergers syndrom og højtfungerende autisme, Videnscenter for Autisme, 2002. Grandin, T.: Jeg er autist, Borgen, 1993. Haddon, M.: Den mystiske sag om hunden i natten, Rosinante, 2003. Segar, M.: Overlevelsesguide – for mennesker med Aspergers syndrom, Videnscenter for Autisme, 2002. Sinkbæk, Aa.: Den romerske brobygger. En aspie i normalsyndromets verden, Center for Autisme, 2003. Pjecer: Holm, Dorthe: HVASKO – pædagogik i hverdagen for børn med autismespektrumforstyrrelse (ASF). Videnscenter for Autisme, 2005. Videnscenter for Autisme: Vejledning for forældre hvis barn har en autismeproblematik. Videnscenter for Autisme, 2004. 74